Journal of Engineering Sciences and Design
Cover Image
e-ISSN 1308-6693 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | http://www.dergipark.gov.tr/jesd

Journal of Engineering Sciences and Design (JESD) is an international indexed scientific research journal with referees founded in 2010 hosted by Suleyman Demirel University, Engineering Faculty. JESD has been published in the areas of engineering sciences and design three times in a year including in April, August and December. From 2018, JESD will be published in quarterly, March, June, September and December. 

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles, case studies and review articles written in Turkish or English language are published. The submissions are assigned to a DOI number and the JESD does not charge any publication or processing fee.

The Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) provides editorial support on the following subjects in the ULAKBİM-TR INDEX.

 • Engineering (General)
 • Computer Engineering and Informatics
 • environmental Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering
 • Food Science and Technology
 • Civil Engineering
 • Chemical and Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Textile Engineering
 • Earth Sciences (Geology, Geophysics and Mining Engineering)

Before a new submission process, please check the Author Guidelines... and get an ORCID-Researcher ID from http://orcid.org with a free account.

JESD is indexed by the following abstracting and indexing databases.

 • ULAKBIM TR DIZIN - Engineering and Natural Sciences Database
 • GOOGLE SCHOLAR
 • EBSCOHOST

Journal of Engineering Sciences and Design

e-ISSN 1308-6693 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Süleyman Demirel University | http://www.dergipark.gov.tr/jesd
Cover Image

78.927

325.345

Journal of Engineering Sciences and Design (JESD) is an international indexed scientific research journal with referees founded in 2010 hosted by Suleyman Demirel University, Engineering Faculty. JESD has been published in the areas of engineering sciences and design three times in a year including in April, August and December. From 2018, JESD will be published in quarterly, March, June, September and December. 

Articles submitted to the journal for publication are evaluated by referees, editorial board and editor. Names of referees evaluating the articles aren’t informed to the authors (Blind peer review). The full-length original research articles, case studies and review articles written in Turkish or English language are published. The submissions are assigned to a DOI number and the JESD does not charge any publication or processing fee.

The Journal of Engineering Sciences and Design (e-ISSN: 1308-6693) provides editorial support on the following subjects in the ULAKBİM-TR INDEX.

 • Engineering (General)
 • Computer Engineering and Informatics
 • environmental Engineering
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering
 • Food Science and Technology
 • Civil Engineering
 • Chemical and Chemical Engineering
 • Mechanical Engineering
 • Textile Engineering
 • Earth Sciences (Geology, Geophysics and Mining Engineering)

Before a new submission process, please check the Author Guidelines... and get an ORCID-Researcher ID from http://orcid.org with a free account.

JESD is indexed by the following abstracting and indexing databases.

 • ULAKBIM TR DIZIN - Engineering and Natural Sciences Database
 • GOOGLE SCHOLAR
 • EBSCOHOST
Volume:7 Issue:1 Last Issue
Volume 7 - Issue 1 - Mar 2019
 1. PERDE VE ÇERÇEVELİ BETONARME YAPILARDA PERDE KONUMUNUN PLANDA DÜZENLENMESİ VE YAPISAL DAVRANIŞA ETKİSİ
  Pages 7 - 17
  Gökhan KAYA, Ayşe Elif ÖZSOY ÖZBAY
 2. SINIR DEĞERLER ARASINDA KALAN EVSEL ATIKSU NUMUNE ANALİZİ SONUCUNUN AŞIRI ÖĞRENME MAKİNELERİ İLE SINIFLANDIRILMASI
  Pages 18 - 25
  Burhan BARAN
 3. DÜŞÜK HIZLI DARBE YÜKÜNE MARUZ KOMPOZİT PLAKALARA ASİDİK ORTAMIN ETKİSİ
  Pages 26 - 33
  Ümran ESENDEMİR, Haluk KARACA
 4. YIĞMA YAPILARDA GÜÇLENDİRMENİN MALİYET VE YAPISAL EMNİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 34 - 39
  Cemil AKÇAY, Barış YILDIZLAR
 5. KİLİKYA-ADANA -İSKENDERUN HAVZALARI’NIN PLİYO-KUVATERNER SEDİMAN DAĞILIMLARI
  Pages 40 - 45
  Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR
 6. ISPARTA KILIÇ ÖREN MEVKİİNDE BİR KAÇAK KAZI ALANINDA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ TOMOGRAFİ ARAŞTIRMASI
  Pages 46 - 51
  Sedat YILMAZ, Erdinç ÖKSÜM, Olcay ÇAKMAK
 7. YAPRAKLI VE İĞNE YAPRAKLI AĞAÇLARDA HOMOJEN ÖZ IŞINLARIN MORFOLOJİK İŞLEMLERLE BELİRLENMESİ
  Pages 52 - 59
  Halime ERGÜN
 8. ROTOR OLUK GENİŞLİĞİ VE ROTOR OLUK YÜKSEKLİĞİ ORANININ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ
  Pages 60 - 64
  Asım Gökhan YETGİN, Mehmet Murat TEZCAN
 9. ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİ İÇİN ULUSAL ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 65 - 80
  Bilge ÖZDOĞAN, Gökhan CİVELEKOĞLU
 10. ROBOTIC SURFACE MATERIAL RECOGNITION SYSTEM USING SENSOR NETWORK
  Pages 81 - 89
  Salih Ertuğrul GÖKCAN, Nihan KAHRAMAN
 11. ULAŞIM TÜRÜ TANIMADA ENERJİ KISITLI CİHAZLAR İÇİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER
  Pages 90 - 102
  Fethiye YASLI, M. Amaç GÜVENSAN
 12. ÇORAK GÖLÜ (BURDUR) HAVZASININ HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE SU KALİTESİ
  Pages 103 - 114
  Şehnaz ŞENER, Erhan ŞENER, İskender GÜLLE
 13. YANSIMALI ODA İÇERİSİNE BİR KARIŞTIRICI EKLENMESİNİN VE KARIŞTIRICI KONUMUNUN ELEKTRİK ALAN DÜZGÜNLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 115 - 125
  Bülent URUL, Bilal TÜTÜNCÜ, Selçuk HELHEL
 14. ESTIMATION OF METHANE GENERATION AND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE LANDFILL SITE USING FIRST ORDER MATHEMATICAL MODELLING APPROACHES
  Pages 126 - 135
  Gülden GÖK
 15. TEMEL OTURMA HESAPLARINDA GELENEKSEL YÖNTEM VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 136 - 144
  Sıddıka Nilay KESKİN, Akten CENGİZHAN
 16. KÜRESEL EYLEYİCİNİN ROTOR MIKNATIS MALZEMESİ VE STATOR SARGI GEOMETRİSİNİN EYLEYİCİ TORKUNA ETKİSİ
  Pages 145 - 151
  Adem DALCALI
 17. STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDEKSİ (SYİ) YÖNTEMİ İLE KURAKLIK ANALİZİ VE KAKLIK (HONAZ-DENİZLİ) OVASINDAKİ YERALTISUYU DEĞİŞİMİ
  Pages 152 - 160
  Fatma AKSEVER
 18. FARKLI METODLARLA ELDE EDİLEN NANO GÜMÜŞ PARÇACIKLI/BAKTERİYEL SELÜLOZ (AG/BS) NANOKOMPOZITIN ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 161 - 166
  Aytül SOFU
 19. ADSORPTION ISOTHERMS OF KIWIFRUIT DRIED BY DIFFERENT DRYING METHODS
  Pages 167 - 174
  Ayşe KIZMAZ, Duygu ALTIOK, Işıl BARUTÇU MAZI
 20. CHARACTERIZATION AND EVALUTION OF REMOVAL CONDITIONS OF LEAD-ZINC-COPPER FLOTATION PLANT WASTE
  Pages 175 - 181
  Emine SAYILGAN, Gözde KARACAN
 21. GRAFEN OKSİT KATKILI HARÇLARIN MEKANİK, FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 196 - 204
  Tayfun UYGUNOĞLU, Barış ŞİMŞEK
 22. SARGILAMA TİPİNİN DEPREM YÜKLERİNE MARUZ KALAN KOLONLARIN DAVRANIŞINA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ
  Pages 205 - 210
  Melis TAŞKIN, Fuad OKAY
 23. İNŞAAT İŞLERİNİN İŞ PROGRAMINA BAĞLI NAKİT AKIŞI DEĞİŞKENLİĞİNİN SAPTANMASI VE DÜZENLENMESİ
  Pages 211 - 223
  Önder Halis BETTEMİR, Ebru GÜNDÜZ, Onur AKKURT, Hilal EFE, Mehmet Aydın ARSLAN
 24. GEMİ YAPIMINDA KULLANILAN AHŞAP MALZEMELERDE OLUŞAN BİYOFİLM VE FOULİNG
  Pages 1 - 6
  Zübeyde BÜLBÜL, Nurdan FİLİK
 25. INTEGRATED SUPPLY CHAIN SCHEDULING MODELS: A LITERATURE REVIEW
  Pages 182 - 195
  Zeynep CEYLAN, Serol BULKAN, Hakan TOZAN