The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Cover Image
e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses

11.724

62.720

About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an internationally peer reviewed scientific journal that provides research, book evaluation, translation works and original writings using qualitative, quantitative and mixed research methods in Turkish, English, French, and Arabic in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

JILSES is published twice a year (June and December), this number can be increased by the editorial board.

 Review Process

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); is a double blind peer reviewed international academic journal that publicates scientific research at the end of the double-blinded peer review process.

The work submitted to the JILSES is sent two (2) specialist in the field appropriate for the work content after passing through editorial control. The work is sent to the reviewer anonymously in an electronic environment. The reviewer’s information is kept secret. A written document is given to the reviewers who contribute as an reviewer upon request.

The decision on whether or not to do review is notified within a maximum of 15 days.

 Originality

JILSES only accepts original work. The quotations used in the study must comply with the APA format.

The work sent to JILSES is scanned using plagiarism (Turnitin or Ithenticate) programs.

 Copyright

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) has the sole ownership of copyright to all published Works. No part of this publication shall be produced in any form without the written consent of The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences. The Editorial Board makes the final decision to publish articles. No article is returned to authors.

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

e-ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses
Cover Image

11.724

62.720

About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an internationally peer reviewed scientific journal that provides research, book evaluation, translation works and original writings using qualitative, quantitative and mixed research methods in Turkish, English, French, and Arabic in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

JILSES is published twice a year (June and December), this number can be increased by the editorial board.

 Review Process

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); is a double blind peer reviewed international academic journal that publicates scientific research at the end of the double-blinded peer review process.

The work submitted to the JILSES is sent two (2) specialist in the field appropriate for the work content after passing through editorial control. The work is sent to the reviewer anonymously in an electronic environment. The reviewer’s information is kept secret. A written document is given to the reviewers who contribute as an reviewer upon request.

The decision on whether or not to do review is notified within a maximum of 15 days.

 Originality

JILSES only accepts original work. The quotations used in the study must comply with the APA format.

The work sent to JILSES is scanned using plagiarism (Turnitin or Ithenticate) programs.

 Copyright

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) has the sole ownership of copyright to all published Works. No part of this publication shall be produced in any form without the written consent of The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences. The Editorial Board makes the final decision to publish articles. No article is returned to authors.

Cilt: 5 Sayı: 1 Last Issue
Volume 5 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1 - 20
  Gözde Kurt
 2. Minimal Sanat Bağlamında Donald Judd’un Eserlerinde Biçim ve Anlam İlişkisi
  Pages 21 - 29
  Süleyman Akgün
 3. Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Modernizm Eleştirisi ve Sibernetik İnsan Tipi
  Pages 30 - 37
  Hilal Akça
 4. Hukuk Fakültesi Dersi Olarak Muhasebe Bilim Dalının Gerekliliği
  Pages 38 - 44
  Raziye Aksu Özkan
 5. “Beş Hececiler” Şiirinde Erotizm Yansımaları
  Pages 45 - 53
  Özlem Kale
 6. 8. Sınıf “Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm” Konusu Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkileri
  Pages 54 - 74
  Evşen Aymen Peker, Mübeccel Yalçın
 7. Lise Dil Bölümünde Okuyan 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Göre İngilizce Dil Öğretmeni Yeterlilikleri
  Pages 75 - 91
  Yafes Can, Fevzi Dursun
 8. 8. Sınıf Türkçe Dersi Merkezî Sınav Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi
  Pages 92 - 100
  Salih Tuzlukaya
 9. Peer Assessment in EFL Writing Classes
  Pages 101 - 111
  Vedat Kızıl
 10. Knidos Hellenistik Ev Duvar Resmi
  Pages 112 - 124
  Fuat Yılmaz, Kudret Demiröz
 11. 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 125 - 154
  Ercan Yılmaz, Meryem Alkış
 12. Argümantasyon Yönteminin Kullanıldığı Deneysel Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Pages 155 - 173
  Ahmet İnam, Semra Güven
 13. 12-14 Yaş Grubu Çocukların Müziğe İlişkin Tutumları İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 174 - 189
  Esra Güven, İsmail Lütfü Erol
 14. Zamanda Mekân: Behçet Necatigil’in ‘Eski Sokak’ Şiiri
  Pages 190 - 195
  Gülşah Şişman
 15. Doğal Boyamanın Farklı Tekstil Lifleri İle Oluşturulan Yüzeylere Etkisi
  Pages 196 - 203
  Esra Sunerli, Muazzez Çakır Aydın
ANNONCES

We are waiting your manuscripts for December 2019