The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Cover Image
ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses

About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an internationally peer reviewed scientific journal that provides research, book evaluation, translation works and original writings using qualitative, quantitative and mixed research methods in Turkish, English, French, and Arabic in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

JILSES is published twice a year (June and December), this number can be increased by the editorial board.

 Review Process

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); is a double blind peer reviewed international academic journal that publicates scientific research at the end of the double-blinded peer review process.

The work submitted to the JILSES is sent two (2) specialist in the field appropriate for the work content after passing through editorial control. The work is sent to the reviewer anonymously in an electronic environment. The reviewer’s information is kept secret. A written document is given to the reviewers who contribute as an reviewer upon request.

The decision on whether or not to do review is notified within a maximum of 15 days.

 Originality

JILSES only accepts original work. The quotations used in the study must comply with the APA format.

The work sent to JILSES is scanned using plagiarism (Turnitin or Ithenticate) programs.

 Copyright

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) has the sole ownership of copyright to all published Works. No part of this publication shall be produced in any form without the written consent of The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences. The Editorial Board makes the final decision to publish articles. No article is returned to authors.

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

ISSN 2458-9012 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses
Cover Image

10.698

57.659

About the Journal

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); It is an internationally peer reviewed scientific journal that provides research, book evaluation, translation works and original writings using qualitative, quantitative and mixed research methods in Turkish, English, French, and Arabic in the fields of Social Sciences, Linguistics and Educational Sciences.

JILSES is published twice a year (June and December), this number can be increased by the editorial board.

 Review Process

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); is a double blind peer reviewed international academic journal that publicates scientific research at the end of the double-blinded peer review process.

The work submitted to the JILSES is sent two (2) specialist in the field appropriate for the work content after passing through editorial control. The work is sent to the reviewer anonymously in an electronic environment. The reviewer’s information is kept secret. A written document is given to the reviewers who contribute as an reviewer upon request.

The decision on whether or not to do review is notified within a maximum of 15 days.

 Originality

JILSES only accepts original work. The quotations used in the study must comply with the APA format.

The work sent to JILSES is scanned using plagiarism (Turnitin or Ithenticate) programs.

 Copyright

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES) has the sole ownership of copyright to all published Works. No part of this publication shall be produced in any form without the written consent of The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences. The Editorial Board makes the final decision to publish articles. No article is returned to authors.

Volume 4 - Issue 2 - Dec 2019
 1. SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARI NEREYE DOĞRU GİDİYOR?
  Pages 111 - 125
  Yasin Doğan, Fatma Torun
 2. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİLİLİĞİNE VE BU FAALİYETLERİN YAPILDIĞI YERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
  Pages 126 - 134
  Ramazan Özbek, Ezlam Susam, Mehmet Caner Onat, Nur Özbek
 3. ULUSLARARASI GÜVENLİK YAKLAŞIMLARININ TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE YENİ TEHDİTLER
  Pages 135 - 152
  Selahaddin Bakan, Sonay Şahin
 4. İNSAN, DİL VE KUR’AN
  Pages 153 - 164
  Ali Taştekin
 5. TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?
  Pages 165 - 173
  Tuncay Çelik, Ebru Aykan, Doğan Barak
 6. THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON SOCIAL PRESENCE IN TEACHINGA FOREIGN LANGUAGE
  Pages 174 - 185
  Sibel Ergün Elverici, Şirin Karadeniz
 7. YEDİNCİ SINIF MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÜNİTESİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 186 - 202
  Oktay Kızkapan, Oktay Bektaş
 8. ALTERNATİF TURİZM POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KIŞ TURİZMİ: TÜRKİYE'YE YÖNELİK SWOT ANALİZİ
  Pages 203 - 213
  Gülçin Özbay
 9. GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 214 - 228
  Fethi Anıl Mayda, Sibel Vurkun
 10. YAZILI BASINA YANSIYAN RUS EĞİTİM SİSTEMİ
  Pages 229 - 241
  Emine Kaya, Ali Ünişen, Kemal Duruhan
 11. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUMUNDA PROBLEM ÇÖZMEYE DAYALI PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 242 - 262
  Arzu Yüksel, Fatma Öz
 12. HASTANE ORTAMINDA İYİLEŞTİRME SÜRECİNE KATKI SAĞLAYAN DİSİPLİNLER ARASI BİR TASARIM: KEMALİ HOCA’NIN GÖKYÜZÜ ODASI PROJESİ
  Pages 263 - 276
  Bülent Salderay
 13. TÜRKÇE 7. SINIF DERS KİTABINDAKİ METİNLERİN DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 277 - 287
  Nejla Ecerkale
 14. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN, ALGILANAN SOSYAL DESTEK VE ÖZNEL İYİ OLUŞ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 288 - 295
  Selim Gündoğan, Nurten Sargın
 15. BATI MEDYASINDA TERÖRÜN İSLAM’LA İLİŞKİLENDİRİLMESİ SORUNU
  Pages 296 - 309
  Ayhan Küngerü, Güliz Uluç
 16. TANZİMATTAN GÜNÜMÜZE MÜZİKTE MODERNLEŞME
  Pages 310 - 318
  Mümtaz Levent Akkol
ANNONCES

We are waiting your manuscripts for December 2018