Kent Akademisi
Cover Image
ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com

sayi-32.jpg

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.


Kent Akademisi

ISSN 2146-9229 | e-ISSN 2146-9229 | Period Quarterly | Founded: 2012 | Publisher Karadeniz Yazarlar ve Şairler Derneği | http://www.kentakademisi.com
Cover Image

13.884

100.862

sayi-32.jpg

Our peer-reviewed journal is published in four times a year, March, June, September and December and internationally acclaimed. The publication languages of our journal are Turkish and English. Our journal also includes introduction of works, letter to the editor and case report articles. Apart from technically examination of articles in Pre-admission process, the plagiarism report is also checked.

When adding an article, authors are advised to download article template from the document segment and write articles according to this template. The contact information should be filled thoroughly and surnames should be written in upper case. It is also kindly requested to leave a space between references while constructing bibliography.


Spring 2019 Last Issue
Volume 12 - Issue 1 - Mar 2019
 1. 6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi: Malatya Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 1 - 28
  Vedat YILMAZ, Şafak KAYPAK
 2. Kent Meydanlarının Fiziksel Mekan Kalitesi: İstanbul Taksim Meydanı ve Yakın Çevresi
  Pages 29 - 41
  Belma ACARLI, Tuğba KİPER, Aslı KORKUT
 3. Yerel Yönetimlerin Çevre Politikalarının Etkinliği: Ardahan Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 42 - 55
  Sibel ÇALIŞKAN
 4. Belediyeler ve Göçmen Politikaları: Çankırı Örneği
  Pages 56 - 66
  Yıldız ATMACA
 5. Esenyurt İlçesinde Nüfusun Gelişimi ve Bu Gelişimde Rol Oynayan Etmenler
  Pages 67 - 81
  Fatih AYHAN
 6. Kent ve Mahalle Kültürü Arasındaki Fikirtepe
  Pages 82 - 103
  Osman ÖZKUL, Tuğba AYDIN
 7. Ulusal ve Uluslararası Hukuk Sisteminde Kentli Hakları ve Katılım
  Pages 104 - 117
  Burak KOÇAK, Mücahit BEKTAŞ
 8. Mimarideki Geçmişin Geleceğin Yaratılmasındaki Rolü: Şanlıurfa İli, Kadıoğlu Mahallesi Örneği
  Pages 118 - 134
  Fatma Demet AYKAL, Mine BARAN, Meltem ERBAŞ
 9. Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Toplu Taşımacılık Sistemlerine Genel Bir Bakış: Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Pages 135 - 147
  Saltuk Aziz GÖKALP
 10. Medeniyet Telakkisinin Şehirdeki Yansımaları
  Pages 148 - 158
  Emine KEF
 11. Eşik Bekçiliği Teorisi Kapsamında Medya Etiği Sorunsalı - BBC-Jeremy Bowen Örneği
  Pages 159 - 176
  Selçuk OKTAY
 12. Atilla İlhan'ın Son Dönem Şiirleri Açısından Mevsimler
  Pages 177 - 185
  Gülay ARIK
 13. Mekânsal Anlamda Lojistik Merkez Kavramı ve Hadımköy Lojistik Merkezi
  Pages 186 - 199
  Fatih YILMAZ
 14. Entropi ve TOPSİS Yöntemleriyle Finansal Performans İle Pay Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 200 - 213
  Özcan IŞIK