Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!


DERGİMİZ 2019 EKİM SAYISI İÇİN MAKALE ALIMINA KAPANMIŞTIR. BUNDAN SONRA GÖNDERİLECEK MAKALELER 2020 YILINDA ÇIKACAK SAYILARIMIZ İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-8120 | e-ISSN 2149-2786 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher Kahramanmaras Sutcu Imam University |
Cover Image

102.382

242.591

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sayfasına Hoşgeldiniz!


DERGİMİZ 2019 EKİM SAYISI İÇİN MAKALE ALIMINA KAPANMIŞTIR. BUNDAN SONRA GÖNDERİLECEK MAKALELER 2020 YILINDA ÇIKACAK SAYILARIMIZ İÇİN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Last Issue
Volume 15 - Issue 2 - Oct 2018
 1. Ortaokul Öğrencilerinin Sanal Ortamları Kullanımlarına İlişkin Görüşleri
  Pages 301 - 314
  Muzeyyen Bulut Özek
 2. Türkiye’de Sektörel Düzeyde Çalışma Sermayesi Unsurları ile Performans Arasındaki Etkileşim
  Pages 315 - 332
  Muhammed Mustafa Kısakürek, Adem Babacan, Merve - Tuncay
 3. Amatör Müzik Eğitimine Bir Destek: Afyonkarahisar Amatör Çalgıcılar Festivali
  Pages 333 - 358
  Duygu Sökezoğlu Atılgan, Filiz YILDIZ
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi
  Pages 359 - 374
  Ferhat Karakaya, Mehmet Yılmaz, Sakine Serap Avgın
 5. Sportif Aktiviteleri “Çilecilik” Olarak Nitelendiren Viktor Frankl’ın Bakış Açısı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 375 - 390
  Uğur Keskin
 6. Havacılık Sektöründe Kalite Sistemi
  Pages 391 - 406
  Sabiha Annaç Göv
 7. Kaptan-ı Derya Halil Paşa ve Damat Öküz Mehmet Paşa Çeşmeleri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler
  Pages 407 - 424
  İsmail SABAH
 8. Algılanan Örgütsel Etik İklimin İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Etik Dışı Davranışlarına Etkisi (Diyarbakır Merkez İlçeleri Örneği)
  Pages 425 - 450
  Esmanur Arslan Hendekçi, Fatmanur Özen
 9. Gecikme Zamanlı Kapalı - Döngü Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı için Çok - Amaçlı Karma - Tamsayılı Programlama Modeli
  Pages 451 - 478
  Ahmet Çalık
 10. Bilgisayar Oyunlarında Ürün Yerleştirme Uygulaması: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 479 - 500
  Selda Başaran Alagöz, Banu Güler
 11. Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi
  Pages 501 - 526
  Sadegül Durgun, Ahmet Hamdi Aydın
 12. Kamuda Göç Yönetimi ÇalıĢmalarında Önemli Bir Özne: Ġnsan Taciri Mağdurları Meselesi ve Kamu Yönetimi Ġçin Önemi
  Pages 527 - 542
  Mehmet Burhanettin Coşkun
 13. Maraş Milletvekillerinin Karakteristik Özellikleri Ve Yasama Faaliyetleri (1923-1950)
  Pages 543 - 582
  Erhan Alpaslan
 14. Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu, Enerji İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği
  Pages 583 - 606
  Gül Dertli, Pelin Yinaç
 15. Çalışanların Öz yeterliliklerinin ve Esenlik Algılarının İşe Adanmışlıklarına Etkisi: İlaç Sektörü Örneği
  Pages 607 - 626
  Erdoğan Kaygın, Deniz Bağcıoğlu
 16. Üniversite Öğrencilerinin Etik Değerlere Yatkınlık Durumları Ve İlişkili Faktörler
  Pages 607 - 626
  Filiz Taş
 17. Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 643 - 670
  Hüseyin Ağır, Hacı Hayrettin Tıraş
 18. İslam Hukukunda Rükün Ve Şartın Tayininin Fıkhî İhtilaflara Etkisi
  Pages 671 - 692
  Hasan Koyuncu
 19. Sağlık Sektörü Kamu Özel İşbirliği Projelerinde Riskler ve Risk Yönetimi
  Pages 693 - 716
  Cuma Sungur
 20. Model Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahîlik
  Pages 717 - 734
  Mustafa Çoban
 21. Soğuk Savaş’ın Bilinmeyen İsyanı: Jeltoksan Ayaklanması
  Pages 735 - 750
  Mustafa Edip Çelik, Recep Çelik
 22. İslam Hukuku Bağlamında Organ Naklinde Çözüme Açık Alanlar
  Pages 751 - 770
  Alpaslan Alkış
 23. New Definitions Of Identity And The Reality Of Europe
  Pages 771 - 792
  Mehmet Yılmaz, İsmail Göktürk
 24. Devil May or May Not Hide
  Pages 793 - 806
  Timuçin Buğra Edman, Şeyma Uyguner Bayraktutan, Zeynep Karakaya, Olcay Kulakoğlu