Ombudsman Akademik
Cover Image
ISSN 2148-256X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi ULAKBİM TR DİZİN, ASOS İndeks, SOBİAD İndeks, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),  Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.

Ombudsman Akademik

ISSN 2148-256X | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html
Cover Image

6.530

10.072

Kurumumuz tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi ULAKBİM TR DİZİN, ASOS İndeks, SOBİAD İndeks, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),  Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.

Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.

Indexes and Platforms
10. Sayı Makale Çağrısı
11. Sayımız (Aralık 2019) için makale başvurularınızı 15 Haziran-15 Ekim 2019 tarihleri arasında Dergipark üzerinden yapabilirsiniz. İlgi ve destekleriniz için teşekkür ederiz.