Ombudsman Akademik
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-256X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html


 • Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi; ULAKBİM TR DİZİN, ASOS, SOBİAD, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific İndexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor (Academic Scientific Journals) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.
 • Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.
 • TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.

Ombudsman Akademik

ISSN 2148-256X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Kamu Denetçiliği Kurumu | http://ombudsman.gov.tr/custom_page-1406-dergilerimiz.html
Kapak Resmi


 • Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi; ULAKBİM TR DİZİN, ASOS, SOBİAD, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific İndexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor (Academic Scientific Journals) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.
 • Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.
 • TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.
Cilt 7 - Sayı 13 - 28 Oca 2021
 1. OMBUDSMANLIK KURUMUNUN ETKİNLİĞİNİN KURUM KARARLARI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 15 - 55
  Abdullah YILMAZ, Duru ŞAHYAR AKDEMİR
 2. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU FAALİYETLERİNİN YILLIK RAPORLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 57 - 91
  Betül AKYILDIZ, İsmail SEVİNÇ
 3. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TARAFINDAN VERİLEN TAVSİYE KARARLARININ HUKUKİ İŞLEVİ VE ETKİSİ
  Sayfalar 93 - 119
  Onur KAPLAN
 4. YURTTAŞTAN PAYDAŞA GEÇİŞİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI: KÖTÜ YÖNETİŞİMİN KARŞISINDA KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
  Sayfalar 121 - 155
  Cihan Necmi GÜNAL, Maksud Emre MÜLAZIMOĞLU
 5. BM İNSAN HAKLARI MEKANİZMALARI VE BELGELERİNDE DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
  Sayfalar 193 - 226
  Ahmet ULUTAŞ
 6. MEVZUATIMIZDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ
  Sayfalar 157 - 191
  Mustafa ÖZYAR
 7. KAMU SORUMLULUĞU VE SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ CİNSEL İSTİSMARI: BİR OLGU SUNUMU
  Sayfalar 227 - 251
  Hülya TÜRK, Taner ARTAN, Derya ÜNLÜ
 8. KAMU ÇALIŞANLARININ BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ SONUÇLARININ KULLANIM ALANLARI VE PERFORMANS UNSURLARI: SAĞLIK BAKANLIĞINDA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 253 - 309
  Muhammet Serdar ERBAŞ
 9. BAĞIMSIZ KOLLUK ŞİKÂYET SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI
  Sayfalar 311 - 343
  Mustafa GÜNGÖR, Yusuf KARAKILÇIK
 10. BELEDİYELERİN HÂKİM HİSSEDÂR OLDUĞU ŞİRKETLERDE İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARINI HANGİ MERCİNİN VERECEĞİ MESELESİ
  Sayfalar 345 - 397
  Selman ÖZDEMİR
 11. KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALETİN TESİSİ; TARAFSIZLIK İLKESİ
  Sayfalar 399 - 416
  Ufuk ÜNLÜ
Dizinler
14. Sayı Makale Çağrısı
14. sayımız (Haziran 2021) için makale başvurularınızı 15 Nisan 2021 tarihine kadar Dergipark üzerinden yapabilirsiniz. İlgi ve destekleriniz için teşekkür ederiz.