ISSN: 2148-256X
Başlangıç: 2015
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kamu Denetçiliği Kurumu
Kapak Resmi
       
  • Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi; ULAKBİM TR DİZİN, ASOS, SOBİAD, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific İndexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor (Academic Scientific Journals) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.
  • Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.
  • TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.

2023 - Sayı: 17

17. Sayı Makale Çağrısı

17. sayımız (Aralık 2022) için makale başvurularınızı 15 Ekim 2022 tarihine kadar Dergipark üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İlgi ve destekleriniz için teşekkür ederiz.