ISSN: 2148-256X
Başlangıç: 2015
Yayımcı: Kamu Denetçiliği Kurumu
Kapak Resmi
 
  • Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yılda iki defa hakemli yayımlanan Ombudsman Akademik Dergisi; ULAKBİM TR DİZİN, ASOS, SOBİAD, İdealOnline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific İndexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Cite Factor (Academic Scientific Journals) ve ResearchBib'te (Academic Resource Index) taranmakta ve yazarlarına telif ücreti ödemektedir.
  • Lütfen başvurularınızı Dergipark üzerinden gönderiniz.
  • TR Dizin'in aldığı karar doğrultusunda; 2020 yılından itibaren dergimize gönderilen ve insanlardan veri toplanan çalışmalar için etik kurul ve araştırma izninin belgelenmesi ve bu bilginin çalışmanın ilk sayfasında beyan edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yazarlardan gerekli izinlere ilişkin bilgileri çalışmaya eklemesini ve izin belgelerinin bir nüshasını dergimize beyan etmesini istirham ederiz. Aksi durumda çalışmanın değerlendirme sürecine alınmadan reddedileceğini üzülerek beyan etmek isteriz.

2024 - Sayı: ÖZEL SAYI 2 (GAZZE)

Özel Sayı Çağrısı

Ombudsman Akademik Dergisi, “Gazze” özel sayısında, ateşkes ve devamını sağlayabilmek için ulusal ve uluslararası toplumda farkındalık yaratmak, kalıcı ateşkes için çözüm yolları aramak ve bölgede hiçe sayılan insan haklarını savunmak amacıyla; akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları Gazze'de yaşanan elim olayları incelemek üzere makale göndermeye davet ediyor.

SÜREÇ TAKVİMİ
Makale Son Gönderim Tarihi: 1 Şubat 2024
Yayım Tarihi: 1-15 Nisan 2024
Lütfen makalelerinizi DergiPark üzerinden gönderiniz.
İletişim: egitim@ombudsman.gov.tr

NOT: Lütfen makalelerinizin İngilizce özetlerini en az 1000 kelime olacak şekilde gönderiniz.