sinecine: Journal of Film Studies
Cover Image
ISSN 2636-784X | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Semire Ruken ÖZTÜRK | http://www.sinecine.org/

7.290

26.114

Değerli araştırmacılar, dergimiz yeni sayısı için makale gönderim limitine ulaşılmıştır.

06. 07. 2019 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek çalışmalar, ilerleyen sayılar için değerlendirmeye alınacaktır.

İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 


sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin 2019 Bahar (10) 1 sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmeyecektir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

sinecine FIAF ve TR DİZİN tarafından taranmaktadır. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

sinecine: Journal of Film Studies

ISSN 2636-784X | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Semire Ruken ÖZTÜRK | http://www.sinecine.org/
Cover Image

7.290

26.114

Değerli araştırmacılar, dergimiz yeni sayısı için makale gönderim limitine ulaşılmıştır.

06. 07. 2019 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek çalışmalar, ilerleyen sayılar için değerlendirmeye alınacaktır.

İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 


sinecine’de konu sınırlaması bulunmamakla birlikte, çalışmaların yayımlanabilmesi için akademik niteliklere uygunluk aranır. Yazılar özgün olmalıdır; başka bir yerde basılmak üzere kabul edilmiş (ya da daha önce yayımlanmış) yazılar değerlendirilmez. Yayın Kurulu’nun kararıyla her sayıda editör ve danışma kurulundaki üyeler değişebilir. sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi’nin 2019 Bahar (10) 1 sayısından itibaren tezlerden üretilmiş ve tez danışmanının adının yazar olarak yer aldığı makalelere yer verilmeyecektir. Tezlerden üretilmiş makaleler sadece tez yazarının adıyla dergiye başvurulduğunda değerlendirmeye alınacaktır.

sinecine FIAF ve TR DİZİN tarafından taranmaktadır. Bizi Twitter ve Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz.

Indexes and Platforms
Yazarlar, Hakemler ve Editörler için Etik İlkeler

PDF olarak indirmek için tıklayınız.