Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
Cover Image
ISSN 2149-4576 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |

25.331

78.863

TFM, günümüzde oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturan ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanında bir okul olma hedefiyle yola çıkıyor. Kısacası “ticaretin hukuku” olarak tanımlayabileceğimiz bu alan; ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka, sermaye piyasası, telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler gibi ticari hayatla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan birçok alanı kapsamaktadır.

Rekabetin ticaret kavramı içindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple ticaret   hukukunun günümüzde “rekabetin hukuku” şeklinde tanımlanabileceğini düşünüyoruz. İşletme, şirketler ve ilgili düzenleyici kurumlar gibi, ticari alandaki tüm süjelerin hukuken iyi dizayn edilmesi ve hukuki sağlığı, bu alanın rekabet gücünü belirleyen en önemli göstergedir. Bu noktada TFM, her şeyden önce, gelecek yıllarda rekabet gücü daha yüksek işletme ve şirketler için hukuki destek görevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle biz, TFM’nin gerçek anlamda bir rekabet  ve inovasyon hukuku dergisi olmasını arzu etmekteyiz. Zira güçlü tarihi birikimi ve dünyadaki stratejik konumu itibariyle ülkemizin, global ticarette etkin rol oynamasının ancak güçlü hukuki yapıya sahip kurumlar sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktayız.

---------------------------------------------------------------------------------------

We present you the first issue of the Journal of Commercial and Intellectual Property Law (TFM). Today, the TFM starts its journey with the aim of becoming a school in the area of commercial and intellectual property law, which has a quite wide range of spectrum. This field, which can be defined as “law of trade” in short, includes legal branches having a direct or indirect connection to commercial law such as law of commercial enterprises, company law, law of negotiable instruments, transportation law, insurance law, maritime law, competition law, banking law, capital markets law, copyrights law, trademark law, patent law, law of industrial designs and geographical indications.

The effect of competition in the concept of trade has been increasing day by day. Hence, it now becomes possible to define commercial law as the law of competition. The best design and reliable legal functioning of all subjects in commercial law, such as commercial enterprises, companies and relevant regulatory bodies, are the most important indicators of the competitiveness of this area. At this point, the TFM, above all, aims to fulfil its mission of legal support for more competitive enterprises and companies in the next decades. Therefore, we would like the TFM to be a journal of competition and innovation law in real terms. We believe that our country with its history and its strong strategic position in the world can play an effective role in global trade only through institutions that have a strong legal framework.

 

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

ISSN 2149-4576 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |
Cover Image

25.331

78.863

TFM, günümüzde oldukça geniş bir yelpazeyi oluşturan ticaret ve fikri mülkiyet hukuku alanında bir okul olma hedefiyle yola çıkıyor. Kısacası “ticaretin hukuku” olarak tanımlayabileceğimiz bu alan; ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, sigorta, deniz ticareti, rekabet, banka, sermaye piyasası, telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretler gibi ticari hayatla doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan birçok alanı kapsamaktadır.

Rekabetin ticaret kavramı içindeki etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple ticaret   hukukunun günümüzde “rekabetin hukuku” şeklinde tanımlanabileceğini düşünüyoruz. İşletme, şirketler ve ilgili düzenleyici kurumlar gibi, ticari alandaki tüm süjelerin hukuken iyi dizayn edilmesi ve hukuki sağlığı, bu alanın rekabet gücünü belirleyen en önemli göstergedir. Bu noktada TFM, her şeyden önce, gelecek yıllarda rekabet gücü daha yüksek işletme ve şirketler için hukuki destek görevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle biz, TFM’nin gerçek anlamda bir rekabet  ve inovasyon hukuku dergisi olmasını arzu etmekteyiz. Zira güçlü tarihi birikimi ve dünyadaki stratejik konumu itibariyle ülkemizin, global ticarette etkin rol oynamasının ancak güçlü hukuki yapıya sahip kurumlar sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktayız.

---------------------------------------------------------------------------------------

We present you the first issue of the Journal of Commercial and Intellectual Property Law (TFM). Today, the TFM starts its journey with the aim of becoming a school in the area of commercial and intellectual property law, which has a quite wide range of spectrum. This field, which can be defined as “law of trade” in short, includes legal branches having a direct or indirect connection to commercial law such as law of commercial enterprises, company law, law of negotiable instruments, transportation law, insurance law, maritime law, competition law, banking law, capital markets law, copyrights law, trademark law, patent law, law of industrial designs and geographical indications.

The effect of competition in the concept of trade has been increasing day by day. Hence, it now becomes possible to define commercial law as the law of competition. The best design and reliable legal functioning of all subjects in commercial law, such as commercial enterprises, companies and relevant regulatory bodies, are the most important indicators of the competitiveness of this area. At this point, the TFM, above all, aims to fulfil its mission of legal support for more competitive enterprises and companies in the next decades. Therefore, we would like the TFM to be a journal of competition and innovation law in real terms. We believe that our country with its history and its strong strategic position in the world can play an effective role in global trade only through institutions that have a strong legal framework.