Konular

• Sağlık Bilimleri
• Tıbbi Biyokimya


Makaleler


N. EKİCİ GÜNAY, A. BAKTIR, İ. ÇAKIR, S. MUHTAROĞLU, M. NİSARİ
ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde Ürik Asit-Lenfosit Oranları ve Miyokard Hasarı Parametreleri, Journal of Contemporary Medicine, (2020)