Akademik Kaynak
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-9585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Altınpost Yayınevi | http://anasem.org/akad/index.php/tr/


İlk sayısı 2013 yılında yayımlanan Akademik Kaynak Dergisi, çeşitli sebeplerden dolayı 2018'de yayımlanamamış, 2019'da ise 10 ve 11. sayılar bir arada yayımlanmıştır. Dergi 2020'den itibaren düzenli bir şekilde yayına devam etme kararlılığındadır. Bundan böyle dergimizi gönderilecek olan makalelerin değerlendirilme ve hakemlik süreci dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  Dergi yazarlarımızın ve hakemlerimizin bu husuları göz önüne almasında yarar vardı.

Akademik Kaynak Dergisi (AKAD) Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, göstergebilim ve folklor alanlarında telif ve tercüme orijinal yazılara yer veren bir süreli yayındır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların idarî, adlî ve malî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Akademik Kaynak Dergisi, makale yazarlarına telif ücreti ödemez. Yazarlar dergiye yazı göndermekle bu şartları kabul etmiş sayılır. 

Akademik Kaynak

ISSN 2147-9585 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Altınpost Yayınevi | http://anasem.org/akad/index.php/tr/
Kapak Resmi


İlk sayısı 2013 yılında yayımlanan Akademik Kaynak Dergisi, çeşitli sebeplerden dolayı 2018'de yayımlanamamış, 2019'da ise 10 ve 11. sayılar bir arada yayımlanmıştır. Dergi 2020'den itibaren düzenli bir şekilde yayına devam etme kararlılığındadır. Bundan böyle dergimizi gönderilecek olan makalelerin değerlendirilme ve hakemlik süreci dergipark sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.  Dergi yazarlarımızın ve hakemlerimizin bu husuları göz önüne almasında yarar vardı.

Akademik Kaynak Dergisi (AKAD) Türk Dili ve Edebiyatı, dilbilim, göstergebilim ve folklor alanlarında telif ve tercüme orijinal yazılara yer veren bir süreli yayındır. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalıdır. Dergide yayımlanan yazıların idarî, adlî ve malî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Akademik Kaynak Dergisi, makale yazarlarına telif ücreti ödemez. Yazarlar dergiye yazı göndermekle bu şartları kabul etmiş sayılır.