Cilt: 3 - Sayı: 5

16.373     |     84.917
YAZARLARIN DİKKATİNE

Aralık 2020 Sayımızdan itibaren (14. Sayı) dergimize makale gönderecek yazarların "düşüncenin" ön plana çıktığı çalışmalarını göndermelerini istiyoruz. Dergimiz sosyal bilimler alanında yayın yapan bir dergi olarak sadece akademik kaygılar ve akademik literatüre katkı sağlayacak çalışmaların ötesinde  entellektüel ve düşünce dünyasına da katkı sağlayacak makalelere yer vermeyi dilemektedir. Bu nedenle yazarların çalışmalarını bu hassasiyetimizi dikkate alarak dergimize göndermelerini istiyoruz. Gönderilen çalışmalar ilk olarak editöryal kurul tarafından değerlendirilip uygun görüldüğü takdirde hakem sürecine alınacaktır. 

Dergimize makale gönderecek yazarların aşağıda yer alan hususları tamamlayarak makalelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

- MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları,

- MAKALE DEVİR SÖLEŞMELERİNİ eksiksiz olarak doldurmaları,

- TURNİTİN RAPORUNU sisteme başvuru sırasında yüklemeleri