Cilt: 17 - Sayı: 2, 31.08.2017

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Gen Teknolojisi ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemleri

Araştırma Makalesi

6. CaCl2 Fazda SnO2 Kristalinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

17. Seyrek Cesàro Matrisleri

Araştırma Makalesi

24. Sızıntı Suyu Arıtımı Yapan Membran Biyoreaktörlerde Membran Kirlenmesine Etki Eden Faktörler ve Tıkanma Kontrolü

Araştırma Makalesi

41. Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar

Araştırma Makalesi

51. Üç Boyutlu Çok Eklemli Biomimetik Carangiform Türü Bir Robot Balığın FSI Analizi

Araştırma Makalesi

52. Kefir ve Sağlık Açısından Önemi