Cilt: 17 - Sayı: 2

Yıl: 2017

Makaleler

Araştırma Makalesi

4. Gen Teknolojisi ve Bitkilerde Genetik Transformasyon Yöntemleri

Araştırma Makalesi

6. CaCl2 Fazda SnO2 Kristalinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

17. Seyrek Cesàro Matrisleri

Araştırma Makalesi

41. Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar