Dipnot ve Kaynakça Kullanımı

Dipnot ve Kaynakça yazımında dikkat edilecek bazı hususlar: 

1. Makalelerde dipnot ve kaynakça gösteriminde Chicago dipnot sistemi kullanılır.

        2. Kutsal metinlere atıflar dipnotta, sûre adı, sûre numarası ve ayet numarası sırasına göre verilmelidir. (örnek: el-Bakara, 2/10)

       3. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalıdır. Diğer yabancı dillerde ve Osmanlı Türkçesiyle yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

       4. Çevirmen, (çev.:); Muhakkik (tahk.:); sadeleştiren (sad.:); editör veya yayına hazırlayan (ed.: veya haz.:); hicri (h.), miladi (m.); tarihsiz (trsz.) ve yayın yeri yok (y.y.) şeklinde gösterilmelidir.

      5. Yazma eserlerde yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no: “..” şeklinde), varak numarası (örnek: vr. 10b), Hadis eserlerinde ise varsa hadis numarası belirtilmelidir.

      6. Yazım ve yayın ilkeleri için tıklayınız.Dipnot ve Kaynakça İle İlgili Örnekler:


Kitap

Atıf yapılan eserlerin ilk geçtiği dipnotta aşağıda “İlk Dipnot” olarak belirtilen şekil kullanılmalıdır. Müteakip atıflar şu şekildedir:

Tek Yazar

İlk Dipnot:

Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, 18. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 35-54.

İkinci atıf

Mardin, Jön Türklerin Siyasî Fikirleri, 38.

Kaynakça:

Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasî Fikirleri. 18. bs., İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.

İki ve Üç Yazar

İlk Dipnot:

İbrahim Sarıçam, Seyfettin Erşahin, Mehmet Özdemir, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, (İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2011), 45.

İkinci atıf

Sarıçam, Erşahin ve Özdemir, Hz. Muhammed Tasavvuru, 38.

Kaynakça:

Sarıçam, İbrahim ve Erşahin, Seyfettin ve Özdemir, Mehmet. İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.

Derleme

İlk Dipnot:

Hüsamettin Arslan, ed., Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, (İstanbul: Paradigma, 2005), 61.

İkinci atıf

Arslan, ed., Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, 65.

Kaynakça:

Arslan Hüsamettin, ed. Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler. İstanbul: Paradigma, 2005.

Çeviri

İlk Dipnot:

Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, çev. Yavuz Alogan (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 113.

İkinci atıf

Hourani, Arap Halkları Tarihi, 113.

Kaynakça:

Hourani, Albert. Arap Halkları Tarihi. çev. Yavuz Alogan. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Makale

Dergi içinde makale

İlk Dipnot:

İsmail Kara, “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”, Divan, 16/31 (2011): 165.

İkinci atıf

Kara, “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”, 170.

Kaynakça:

Kara, İsmail. “Ebülûla Mardin’in Ulema Hal Tercümelerine Dair Çalışmaları”. Divan, 16/31 (2011): 157-174.

Derleme kitap içinde makale

İlk Dipnot:

İbrahim Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”, Medeniyet ve Klasik, ed. Alim Arlı, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2007) 50.

İkinci atıf

Kalın, “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”, 48.

Kaynakça:

Kalın, İbrahim. “Bir Klasik, Nasıl Klasik Olur? Klasiklerin Anlam ve İşlevi”. Medeniyet ve Klasik, ed. Alim Arlı, Halit Özkan, Nurullah Ardıç, 47-56. İstanbul: Klasik Yayınları, 2007.

Çeviri Makale

İlk Dipnot:

Muhammed Âbid el-Câbirî, “Niçin İbn Haldun?”, çev. Harun Yılmaz, Divan, II/21 (2006), 11.

İkinci atıf

el-Câbirî, “Niçin İbn Haldun?”, 12.

Kaynakça:

el-Câbirî, Muhammed Âbid. “Niçin İbn Haldun?”. çev. Harun Yılmaz, Divan, II/21 (2006): 9-16.

Sempozyum, Konferans, Panel Bildirisi

İlk Dipnot:

Ali Bakkal, “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”, I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artuklular, 25-26-27 Ekim 2007 Mardin, 2008, ed. İbrahim Özcoşar, Mardin Valiliği, (Mardin: 2008), I, 429.

İkinci atıf

Bakkal, “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”, 444.

Kaynakça:

Bakkal, Ali. “İslam’ın Doğuşundan Artuklular Döneminin Sonuna Kadar Mezopotamya’da Tıp Eğitimi ve Hastaneler”. I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri: Artuklular, 25-26-27 Ekim 2007 Mardin, 2008, ed. İbrahim Özcoşar, Mardin Valiliği,  (Mardin: 2008), I, 425-454.

Ansiklopedi Maddesi

İlk Dipnot:

Mustafa Fayda, “Bedevî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), (İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı, 2000), V, 312.

İkinci atıf

Fayda, “Bedevî”, 313.

Kaynakça:

Fayda, Mustafa. “Bedevî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2000, V, 311-317.

Tez

İlk Dipnot:

Âdem Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2002), 101.

İkinci atıf

Çalışkan, “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”, 55.

Kaynakça:

Çalışkan, Âdem. “Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000)”. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2002.

 

İnternet Kaynakları

İlk Dipnot:

Coşkun Alptekin, “Artuklular”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular (Erişim Tarihi: 20.10.2017).

İkinci atıf

Alptekin, “Artuklular”, https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular.

Kaynakça:

Alptekin, Coşkun. “Artuklular”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), https://islamansiklopedisi.org.tr/artuklular (Erişim Tarihi: 20.10.2017).

Son Güncelleme Zamanı: 5.03.2024 14:51:10

88x31.png

Artuklu Akademi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.