Hakkında

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi & Journal of Integrative and Anatolian Medicine

2019 yılında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başladı.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, SBÜ GETAT UAM tarafından bilimsel olarak desteklenen  açık erişimli, uluslararası, hakemli bir dergidir.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine