Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-6345 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sağlık Bilimleri Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/batd


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi & Journal of Integrative and Anatolian Medicine

2019 yılında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başladı.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, SBÜ GETAT UAM tarafından desteklenen  açık erişimli, uluslararası, hakemli bir dergidir.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

e-ISSN 2687-6345 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Sağlık Bilimleri Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/batd
Kapak Resmi


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi & Journal of Integrative and Anatolian Medicine

2019 yılında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başladı.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, SBÜ GETAT UAM tarafından desteklenen  açık erişimli, uluslararası, hakemli bir dergidir.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.Cilt 2 - Sayı 1 - 31 Ara 2020
 1. Keten (Linum usitatissimum L.)Bitkisi Tohumlarının Genel Özellikleri
  Sayfalar 3 - 9
  Zeynep DUMANOĞLU
 2. EFFECT OF DVD-REG® FOOD SUPPLEMENT ON ACUTE AND SUB-ACUTE TOXICITY ON RATS
  Sayfalar 10 - 24
  Mustafa YAŞAR, Güliz SARAÇ, Nisa SİPAHİ, Pınar AĞYAR YOLDAŞ, Kağan AĞAN, Aydan Fülden AĞAN, Neslihan ŞİRİN, Ertuğrul KAYA
 3. YANIKLI HASTALARDA AĞRI, ANKSİYETE VE UYKU SORUNLARI YÖNETİMİNDE KULLANILAN TAMAMLAYICI UYGULAMALAR
  Sayfalar 25 - 41
  Ayse KABUK, Merdiye ŞENDİR
Journal of Integrative and Anatolian Medicine