e-ISSN: 2687-6345
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi & Journal of Integrative and Anatolian Medicine

2019 yılında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başladı.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, SBÜ GETAT UAM tarafından bilimsel olarak desteklenen  açık erişimli, hakemli bir dergidir.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.

Bilgilendirme

Hakemli Dergi (Peer Reviewed Journal)

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).
Yılda 3 sayı yayınlanır (Published 3 times a year).


logo.png    asos-index.png   scholar_logo_64dp.png

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine