Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, www.publicationethics.org adresinde bulunan Yayın Etik Komitesi (COPE) Davranış Kuralları kılavuzuna uymayı taahhüt eder.

(The Journal of Integrative and Anatolian Medicine commits to abide by the Publication Ethics Committee (COPE) Code of Conduct guide available at www.publicationethics.org.)

Dergide yayınlanan makaleler için "Makale İşlem Ücreti (APC)" vb. talep edilmez.
(No Article Process Charging (APC) etc. is required for the articles published in the journal.)

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine