Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Baş Editör: Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü GETAT Ana Bilim Dalı Başkanı, ahmetyaser.muslumanoglu@sbu.edu.tr
 
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, mahfuz.elmastas@sbu.edu.tr


Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT- Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, akocyigit@bezmialem.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet KALAYCIOĞLU, Biruni Üniversitesi, akalaycioglu@biruni.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, acgoren@bezmialem.edu.tr
Prof. Dr. Alis ÖZÇAKIR- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, alis@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ- Medipol Üniveritesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı, aytenaltintas@medipol.edu.tr.
Prof. Dr. Baha ÇELİK- Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı & Akupunkturist, info@bahacelik.com.tr
Prof. Dr. Cemal ÇEVİK- Gazi Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anadalı
Prof. Dr. Emma BORELLİ- Siena Üniversitesi, İtalya. Ozon Tedavi Araştırma Kliniği, emma.borrelli@unisi.it
Prof. Dr. Erdal POLAT- İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, erdalpistanbul.edu.tr
Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA- Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı, yesilada@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Ertuğrul KAYA, Düzce Üniversitesi ertugrulkaya@duzce.edu.tr

Prof. Dr. Esra Küpeli AKKOL- Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, esrak@gazi.edu.tr
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ, Anadolu Üniversitesi, fdemirci@anadolu.edu.tr
Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, gtopcu@bezmialem.edu.tr
Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK- İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, hozbek@medipol.edu.tr
Prof. Dr. Hayriye Gülçin SALTAN İŞCAN-Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, gulcin.saltan@pharmacy.ankara.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ Iğdır Üniversitesi Fen Fakültesi, ibdemirtas@gmail.com
Prof. Dr. İffet İrem TATLI ÇANKAYA- Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı, itatli@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. İlhami GÜLÇİN-  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,  igulcin@atauni.edu.tr
Prof. Dr. İsa TELCİ - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,  Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı, isatelci@isparta.edu.tr
Prof. Dr. Kosta Y. MUMCUOĞLU- Hebrew Universitesi Mikrobiyoloji ve Moleküler Genetik, kostasm@ekmd.huji.ac.il
Prof. Dr. Li WANYAO- Çin Apiterapi Komisyonu Başkanı         
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul CABIOĞLU- Lokman Hekim Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı- tugrul.cabioglu@lokmanhekim.edu.tr
Prof. Dr. Murat KARTAL Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı, mkartal@bezmialem.edu.tr
Prof. Dr. Mutlu DEMİRAY- KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, mdemiray@medicana.com.tr
Prof. Dr. Seyed Abdulmajid AYATOLLAHİ, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, majid_ayatollahi@yahoo.com
Prof. Dr. Zeynep VİDİNLİ SÜMER- Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, zsumer@cumhuriyet.edu.tr
 
 
 

Doç. Dr. Kylie O'BRIEN- Avusturalya Ulusal İntegratif Tıp Enstitüsü    
Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ Tıp, Müzikoloji, Müzik Teorileri, Klasik Türk Müziği ( Sanat Müziği), Müzik
Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi neslihanustundag.okur@sbu.edu.tr
Doç. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi-smho@ybu.edu.tr
Doç. Dr. Turgay ALTINBİLEK- Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Nöralterapi, Osteopati, Akupunktur ve Applied Kinezyoloji Eğitmeni- t.altinbilek@iku.edu.tr
Doç. Dr. Zafer Ömer ÖZDEMİR, ozdemirz@gmail.com, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi ozdemirz@gmail.com
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BEYATLI, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ahmet.beyatli@sbu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emin Pala, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, eminpala72@gmail.com  
Dr. Öğr. Üyesi- İlker SOLMAZ- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut TOKAÇ- Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi mtokac@medipol.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Evren OKUR, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi mehmetevren.okur@sbu.edu.tr
Dr. Öğr.Üyesi Süleyman Ersoy, SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, suleymanersoy@gmail.com 

Dr. Ali Özden ÖZTÜRK- Tıbbi Hipnoz Derneği Başkanı
Dr. Ali Timuçin ATAYOĞLU- Medipol Üniversitesi Aile Hekimliği- atayoglu@gmail.com
Dr. Altunay AĞAOĞLU      -Klasik Homeopati Derneği-altunaysoylemez@gmail.com
Dr. Balakyz YESKALIYEVA, Al-Farabi Kazakh National University, balakyz.yeskalieva@kaznu.kz
Dr. Hasan KARAAĞAÇ- Bilimsel Proloterapi Derneği hasan_karaagac@hotmail.com
Dr. Kanat TAYFUN Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Sorumlu Hekimi
Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ- İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü     
 

.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine