Sayı: 93, 6.04.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Ekrem Reşid Rey ve Cemal Reşid Rey Operaları

Araştırma Makalesi

7. Altın Orda-Rus Mücadelesinin Edebiyata Yansıması: Zadonşina Destanı

Araştırma Makalesi

8. Occidentalism: An Eastern Reply to Orientalism

Yayın Değerlendirme

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı