İletişim Bilgileri

Başeditör

İRŞAD SAMİ YUCA
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
s.yuca@alparslan.edu.tr

Editör

İSMAİL DÖNMEZ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
i.donmez@alparslan.edu.tr

Editör

HÜSEYİN DOĞAN
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
shuhuseyindgn@gmail.com

Teknik İletişim

BULSODER
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
bulsoder@alparslan.edu.tr