Değerlendirme Süreci

BULSODER’e yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından kontrol edilir. Bu aşamadan geçemeyen çalışmalar alan editörlerine yönlendirilmeden yazara iade edilir ya da değişiklik talebiyle yazara gönderilir. İade ya da değişiklik gerekçeleri arasında makalenin benzerlik raporunun %20’nin üzerinde olması, etik ilkeler uyulmadığının tespiti, yazım ve dil açısından yetersiz olması, derginin amaç ve kapsamı dışında yer alması gibi sebepler sayılabilir.
İlk aşamayı geçen makaleler yayın kurulunun da uygun görüşleri doğrultusunda ilgili alan editörüne yönlendirilir. Yayın kurulunun çalışmanın yetersiz olduğu, etik ihlal vb. sebeplerden ötürü çalışmaya red verebilir. İlgili çalışma yazar(lar)a iade edilir.
İkinci aşamayı geçen makaleler değerlendirilmek üzere alan editörleri tarafından ilgili konuda uzman hakemlere yönlendirilir. Bu süreçte çift-kör hakem sistemi kullanılır. İhtiyaç duyulması durumunda çalışma değerlendirilmek üzere üçüncü bir hakeme de gönderebilir. Hakemler tarafından yetersiz görülen çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar yazar(lar)a iade edilir.
Üçüncü aşamayı geçen makaleler hakem önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yapar. Bu süreçte düzeltmeleri yapmayan, yetersiz olduğuna kanaat getirilen veya ikinci/üçüncü hakem değerlendirmesinde yetersiz görülen çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmalar yazar(lar)a iade edilir.
Dördüncü aşamayı geçen makaleler dergi kurulu tarafından yayınlanmak üzere sıraya alınır. Kabul edilen makalelerin dergi sayfasında makale geliş tarihi, makale kabul tarihi bilgilerine yer verilerek süreç şeffaf bir şekilde yürütülür. İlgili çalışmaların kabul edilme tarihi baz alınarak yayım süreci başlatılır.
Yayınlanmak üzere sıraya alınan makalelere ait Telif Hakkı Devir Formu makalede yer alan bütün yazarlar tarafından imzalanarak derginin mail adresine (bulsoder@alparslan.edu.tr) gönderilir. İlgili formun gönderilmemesi durumunda makale yazara iade edilir. Telif hakkı formuna derginin “Formlar” menüsünden ulaşılabilir (Telif Hakkı Devir Formu, makale kabul edildikten sonra derginin mail adresine gönderilir. İlk gönderimde sisteme yükleme zorunluluğu bulunmamaktadır)