Yazım Kuralları

BULSODER Dergi sistemine yüklenilen makalelerin dergi formatına uygun olması gerekmektedir.
Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER) , 2021 yılından itibaren Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Derginin asıl amacı, belirli temalarda sosyal bilim alanlarında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı bulunmaktır.
Dergide yayımlanan makaleler derginin izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler, kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
Makalenin hazırlanması sırasında yardımcı olması amacıyla, internet sitemizde yer alan BULSODER yazım kurallarına göre hazırlanmış "örnek makale" dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz ve makalenizi bu makaleyi örnek alarak hazırlamanız, düzenlemelerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu makaleyi bilgisayarınıza Word programında şablon olarak kaydederek de makalenizi hazırlayabilirsiniz.

NOT: Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

Yazım kurallarına dergi sayfasında yer alan şablonun yanında aşağıdan da ulaşılabilir:GİRİŞ
İlk başlık “GİRİŞ” olmalıdır.
Makale çalışmalarınızı MS-Word® ofis programını kullanarak hazırlayınız.
Tüm çalışmada hiçbir paragrafta girinti olmamalıdır. Paragraflar iki yana dayılı olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. Yazı tipi “Arial” olmalıdır. Satırlar arasında yarım satırlık (0 pt) bir boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satırların sonundaki kelimeler kesme işareti ile ayrılmamalıdır.
1. KONU BAŞLIKLARI
1.1 Ana Konu Başlıkları
Her ana konu başlığı (GİRİŞ bölümü de dâhil olmak üzere) 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her ana konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır (Giriş Hariç). Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Ana konu başlıklarından önce ve sonra 0 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2. Birinci Dereceden Alt Konu Başlıkları
Birinci dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
Birinci konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Birinci dereceden alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2.1. İkinci Dereceden Alt Konu Başlığı
İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlığı 11 punto ile yazılmalıdır. Bununla beraber her kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır ve alt konu başlığı kalın olacak şekilde yazılmalıdır. Her alt konu başlığı (bu şablonda da görüldüğü gibi) numaralandırılmalıdır. Numaralandırmalar sadece rakamlar ile yapılmalıdır. Roman rakamları, harfler vs. diğerleri kullanılmamalıdır.
En fazla 3. Dereceden alt konu başlığı yazılabilir. İkinci ve üçüncü dereceden alt konu başlıklarında konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır. Alt konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
1.2.1.1.Üçüncü Dereceden Alt Konu Başlığı
Örnek amaçlı yazılmıştır.
SAYFA DÜZENİ VE STİLİ
Sayfa düzeni ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir. Yazım kurallarının şartlarını yerine getirmek için hazır bir şablon kullanmanızı tavsiye ederiz.
Temel Sayfa Düzeni Özellikleri
• Bildiriler A4 boyutlarındaki (210 x 297 mm) sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
• Sayfanın solundan 3,5 cm, sağından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Sayfanın üstünden 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Sayfanın altından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Paragraf girintisi ve boşluklar her bir kısım için ayrı ayrı verilmiş olup ilgili konudan bilgi alabilirsiniz.
• Makaleler en fazla 10.000 kelime olmalıdır.
Başlıklar
Konu başlıkları ile ilgili bilgiler Bölüm 0’de verilmiştir. Detaylar için bu bölümü inceleyeniz.
Fontlar
Metin paragrafları “Arial” yazı tipinde yazılmalıdır. Yazı tipi boyutu tüm paragraflarda 10 punto olmalıdır. Paragraflarda herhangi bir girinti olmamalıdır. Paragraflardaki satırlar arasında yarım satırlık boşluk bırakılmalıdır. Paragraflardaki her bir satırın sonunda yer alan kelime kesme işareti ile hecelerine ayrılmamalıdır. Paragraflar iki yana dayalı şekilde olmalıdır. Paragraflarda özel bir durum gerektirmedikçe yazılar italik veya kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.
Başlıkların yazım stilleri ile ilgili detaylar için ilgili bölüme bakınız.
Şekiller
Tüm şekiller sütunlara ortalanmalıdır (veya şekil sayfanın tamamını kaplıyorsa sayfaya ortalanmalıdır). Şekil başlıkları aşağıda Şekil 1’de belirtildiği gibi olmalıdır.
Şekillerde ve şekil yazılarında girinti olmamalıdır. Şekil yazıları şekillerin altına yazılmalıdır. İsimlendirmesi ---- Şekil Numara: ---- şeklinde olmalıdır. Her bir şekle makale içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Şekil yazıları kalın yazılmalıdır. Şekil yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.
Şekiller koyu renkli veya renkli alanlar içeriyorsa, şekillerin doğru şekilde basılmasını sağlamak için yüksek kaliteli, renksiz lazer yazıcılarda kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Çalışmanın metninde kullanılan şekiller gri olmalıdır, sadece resimler renkli olabilir.
Tablolar
Kullanım türüne ve amacına bağlı olarak farklı tablolar kullanılabilir. Tablonun başlığı tablonun üstünde olmalıdır.
Tablolarda ve tablo yazılarında girinti olmamalıdır. Tablo yazıları tabloların üstüne yazılmalıdır. İsimlendirmesi ---- Tablo Numara: ---- şeklinde olmalıdır. Her bir tabloya makale içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazıları kalın yazılmalıdır. Tablo yazısının sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır. Diğer tüm kelimeler küçük harfler ile yazılmalıdır.
Tablo içerisinde sütunları tanımlayan ile satır sütun başlıklarının bulunduğu satırdır. Bu satırdaki her bir sütunda bulunan kelimelerinin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. Tablodaki yazılar 10 punto olmalıdır. Yazı tipi “Arial” olmalıdır. Tabloların durumuna göre yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir. Dikey çizgilerin olmaması gerekir.
Köprüler
Makalede köprü bağlantıları kullanılamaz.
Dipnotlar
Sayfalarda zorunlu haller dışında dipnotlar kullanılmamalıdır. Kullanılan dipnotların yazı tipi “Arial” olmalıdır. Yazı tipi boyutu ise 9 punto olmalıdır.
Semboller ve Boşluklar
İtalik
a, A, x, f, AB gibi matematik sembolleri italik olmalıdır. Yunanca harfler, numaralar, parantezler, ve noktalamalar asla italik yazılmamalıdır. +, ', =, < ve sin, cos, log gibi kısaltmalar vb. matematiksel semboller asla italik yazılmamalıdır. Aynı anda hem italik hem kalın olacak şekilde yazılmamalıdır.
Boşluk
Boşluklar, noktalama işaretlerinden sonra bırakılmalıdır. +, -, ', =, < gibi sembollerden önce ve sonra boşluk bırakılmalıdır. Açılış parantezinden sonraki ve kapanış parantezinden önceki boşluklara izin verilmemektedir. Boşluk, açılış parantezinden önce ve kapanış parantezinden sonra bırakılmalıdır. Metni yazdıktan sonra bu durumları kontrol ediniz.
Sayfa Numaraları
Sayfa numaraları eklenmemelidir. Sayfa numaraları, daha sonra editör tarafından eklenecektir. Üst ve alt bilgiler sayfalarda kullanılmamalıdır.
Referanslar
Referanslar APA 6. Sürüm biçiminde kullanılabilir. Referansların doğru yerlerde kullanıldıklarına dikkat edilmelidir. Tüm referanslara makale içerisinde en az bir kere atıfta bulunulmalıdır.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Her makalede son konu başlığı “TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER” olmalıdır. İsteğe bağlı durumlarda “TARTIŞMA” ve “SONUÇ ve ÖNERİLER” bölümleri birbirinden ayrılabilir.
NOT: Araştırma için etik kurul izni gereken durumlarda, etik kurulun alınmış olması ve evrak sayı numarasıyla birlikte gereç, yöntem bölümünde belirtilmiş olması gerekir.
ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ETİK BİLGİLER
Bu bölümde araştırmaya ilişkin etik bilgilere yer verilmelidir.
ARAŞTIRMACILARIN KATKI ORANI
Örneğin, yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır. Bu bölümün makaleye dâhil edilmesi zorunludur. Tek yazarlı çalışmalarda bu başlığın çıkarılması gerekir.
ÇATIŞMA BEYANI
Örneğin, bu çalışmada herhangi bir potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır. Bu bölüm zorunludur.


ARAŞTIRMA MAKALESİ İÇİN ÖRNEK BAŞLIK SIRALAMALAR
GİRİŞ
1. ANA KONU BAŞLIĞI
2. ANA KONU BAŞLIĞI
3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Veri Toplama Araçları
3.4. Veri Toplama Süreci
3.5. Verilerin Analizi
4. BULGULAR
5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
6. ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ETİK BİLGİLER
7. ARAŞTIRMACILARIN KATKI ORANI
8. ÇATIŞMA BEYANI
KAYNAKÇA

KAYNAKÇA
Kızmaz, Z. (2006). Cezaevi Müdavimleri: İnatçı Suçlular. Ankara: Orion Yayınevi.
Maschi, T., Bradley, C., Ward, K. (2009). Forensic Social Work: Psychosocial and Legal Issues in Diverse Practice Settings. New York: Springer Publishing Company.
Özata, M., ve Karip, S. (2017). Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkları Sorunlar: Konya Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(4), 397-407.