Formlar

1-Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız...

2-İletişim Formuna (başlık sayfası) ulaşmak için tıklayınız… (NOT: İletişim formu makale gönderilirken sisteme yüklenilmelidir. Doldurulması zorunludur)

3-Telif Hakkı Devir Formuna ulaşmak için tıklayınız… (NOT: Telif hakkı devir formu makale kabulünden sonra derginin mail adresine gönderilmelidir. )

4-Çıkar Çatışması Beyan Formuna ulaşmak için tıklayınız… (NOT: Çıkar çatışması beyan formu makale kabulünden sonra derginin mail adresine telif hakkı devir formu ile birlikte gönderilmelidir. )