Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın İlkeleri
1. Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER) dergisine gönderilecek çalışmalar, sosyal hizmet ve sosyal politika biliminin kapsamı içine giren özgün bir çalışma, herhangi bir yayın organında daha önce yayınlanmamış ve aynı anda diğer dergilere de değerlendirme üzerine gönderilmemiş olması gerekmektedir.
2. Gönderilen çalışmalar alan editörlerinin uygun bulması, hakemlerin olumlu değerlendirmesi ve yayın kurulunun onayı ile yayınlanmaktadır. Yayımlanan çalışmaların içeriği yazarlara aittir ve dergiye mal edilmez.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Diğer dillerde gönderilen yazılar editör kurulu tarafından değerlendirilir.
4. Daha önce bildiri olarak sunulmuş çalışmalar, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık alan tezi gibi çalışmalar gerekli açıklamaların yapılması durumunda yayımlanabilir.
5. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların etik kurul ve yayın ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir. Bütün çalışmalar iThenticate, Turnitin veya intihal.net programlarında dergi ekibi tarafında taranmaktadır. Bilimsel etik değerlere uygun görülmeyen çalışmalar ön değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.
6. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar çift-kör hakem sistemi ile değerlendirilmektedir. İhtiyaç duyulması durumunda yayın kurulu ek hakem değerlendirmesine karar verebilir.
7. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında çalışmanın birden fazla dergiye gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda çalışma yazara iade edilir.
8. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen çalışmaya hakemlerden biri veya her ikisi, tarafından “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” şeklinde görüş belirtilmesi durumunda makale gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazarına gönderilir. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem veya Editör Kurulu tarafından yapılır.
9. Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı JSWR dergisine devredilmiş sayılır. Yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.
10. Dergiye makale derginin Dergipark sistemindeki https://dergipark.org.tr/tr/pub/bulsoder adresinden gerekli formlar doldurarak “Makale gönder” menüsünden gönderilmektedir. Editörlere, yayın kuruluna ve derginin iletişim kutusuna gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.
11. Dergiye gönderilen ve yayımlanması için uygun görülen çalışmaların tüm yayın hakları Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER) dergisine aittir. Yayımlanan çalışmalardan alıntı yapılması durumunda kaynak gösterilmelidir.
Yazım İlkeleri
1. Dergiye gönderilecek makale çalışmaları, 7.000-10000; kitap değerlendirmeleri ise 1500-3000 kelime arasında olmalıdır. Bu sınırların dışında hazırlanan çalışmalar editör kurulu tarafından değerlendirmeye alınır.
2. Makalelerde İngilizce ve Türkçe hazırlanan özetler ayrı ayrı 120-150 kelime arasında olmalıdır.
3. Hazırlanan makalelerde derginin sayfasında yer alan uygun format kullanılmalıdır. İlgili formatta makalede kullanılan yazı tipi, sayfa boyutu gibi bilgiler detaylı bir şekilde yer almaktadır.
4. Dergiye gönderilen makalelerde ilk gönderimde yazar bilgileri silinmiş şekilde gönderilmelidir.
5. Yazarlar kaynakça gösterim biçimi olarak APA 7’yı kullanmalıdır. APA 7 formatına ilişkin detaylı bilgilendirmeler şablon dosyasının sonunda yer almaktadır.Son Güncelleme Zamanı: 2.11.2023 07:54:42