Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bulanık MYO Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER), etik değerleri yüksek bir yayın standardını benimsemekte ve araştırmacıların, yazarların ve okuyucuların güvenini kazanmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, dergi yayın politikası ve etik ilkeleri aşağıda belirtilen prensiplere dayanmaktadır:

1. Bilimsel Etik ve Tarafsızlık:
BULSODER, araştırma makalelerinin ve diğer içeriklerin bilimsel etik prensiplerine uygunluğuna büyük önem verir. Araştırmacılar ve yazarlar, araştırmalarını dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik prensipleriyle yürütür. Yayınlanacak içerikler, tarafsızlık ve objektiflik çerçevesinde değerlendirilir ve sunulur.

2. Etik İnceleme ve İzinler:
Dergi, insanlar, hayvanlar veya diğer araştırma konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda etik kurallarına uyumu destekler. İnsan denekler veya hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar için gerekli etik incelemelerin yapılması ve ilgili izinlerin alınması gerekmektedir. Yazarlar, araştırmalarında bu tür etiksel gerekliliklere uyduklarını belgelemelidir.

3. Orijinallik ve Plagiyat:
Dergi, yazarlardan sunulan içeriğin orijinal olmasını ve başka kaynaklardan alıntıların uygun bir şekilde atıf yapılarak kullanılmasını bekler. Plagiyat, bilimsel dürüstlüğü zedeler ve kabul edilemez bir davranıştır. BULSODER, orijinallik konusuna büyük bir hassasiyetle yaklaşır ve alınan önlemlerle bu tür durumların önüne geçmeye çalışır.

4. Açıklama ve İfade:
Yayınlanacak içeriklerin açık ve anlaşılır bir şekilde sunulması önemlidir. İfade edilen görüşler ve bulgular, açıklıkla ifade edilmeli ve herhangi bir türde yanıltıcı ifadeye yer verilmemelidir.

5. Çıkar Çatışmaları:
Yazarlar, editörler ve hakemler, yayın sürecinde herhangi bir çıkar çatışması durumunu açıklamalıdır. Maddi veya kişisel çıkarlar, makale değerlendirmesi veya yayın kararları üzerinde etkisi olabilecek durumlar dikkate alınmalıdır.

6. Yayın Kalitesi ve Sürekliliği:
Dergi, yüksek kaliteli içeriklerin yayınlanmasına odaklanır ve bu kalite standardını korumak için sürekli çaba sarf eder. Editörler, hakemler ve yazarlar, derginin yayın kalitesini artırmak için işbirliği yapar.

BULSODER, sosyal bilimler alanındaki en güncel ve etik değerlere uygun araştırmaları destekleyerek bilimsel ilerlemeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu ilkeler, derginin yayın politikasını şekillendiren temel değerlerdir ve herkesin bu ilkeleri anlaması ve uygulaması beklenir.