Cilt: 34 - Sayı: 3

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

21. İçme Sularında Bulunan E. Coli Bakterilerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle Tespiti