Cilt: 47 Sayı: 3, 25.09.2020

Yıl: 2020

Olgu Sunumları

Olgu Sunumu

29. Treatment management of giant retroperitoneal localized liposarcoma

Olgu Sunumu

30. MELAS AİLESİ: Klinik - Genetik Korelasyon

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

17. Diyarbakır İlinde Meydana Gelen İş Kazalarının Demografik Analizi, Mortalite ve Morbiditeyi Etkileyen Faktörler

Araştırma Makalesi

18. Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde PerkütanTranstorasik Akciğer Biopsilerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Araştırma Makalesi

21. Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Diyabetik Şartlarda Sepsis ile İndüklenen Akciğer Hasarına Karşı Etkileri

Araştırma Makalesi

23. Carvacrol’un Ratlarda Böbrek İskemi Reperüzyon Hasarı Üzerine Koruyucu Etkileri

Araştırma Makalesi

24. Kolon Karsinomunun Preoperatif Lenf Nodu Evrelemesinde Pet-Bt’nin Etkinliği

Araştırma Makalesi

25. Multipl Skleroz’de Yaşam Kalitesi: Depresif Bulgular Fiziksel Özürlülük Kadar Etkili midir?

Araştırma Makalesi

26. Graves Olgularında Kardiyovasküler Hastalık Risk Değerlendirmesi: Trombosit İndekslerinin Rolü

Araştırma Makalesi

27. Çocuklarda torakoport yardımlı laparoskopik apendektomi sonuçlarımız

Araştırma Makalesi

28. Kronik Subdural Hematom Sonrası Son Durum ve Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

Original Articles

Araştırma Makalesi

2. The Most Important Factors in Prognosis Of Obstetric Patients with Disseminated Intravascular Coagulation: A Tertiary Center Study

Araştırma Makalesi

3. Psychological Stress of Healthcare Workers Caused by the COVID-19 Pandemic

Araştırma Makalesi

8. Cerebral Hemodynamic Response To Menstrual Cycle In Migraine

Araştırma Makalesi

9. New Screening Method For Cervical Cancer- Polar Probe

Araştırma Makalesi

10. Characteristics and the Emergency Department Cost of Tendon Injuries of the Hand

Araştırma Makalesi

11. Investigation of the Association between Bispectral index and Body Temperature during Abdominal Surgery; An Observational Study

Araştırma Makalesi

13. Tuberculosis Knowledge Levels Of Secondary School Students

Araştırma Makalesi

15. Evaluation Of Patients With Previous C/S + Plasenta Previa Totalis İn 2017