Cilt: 48 Sayı: 4, 1.12.2021

Yıl: 2021

Olgu Sunumları

Olgu Sunumu

31. A Rare Cause of Piyogenic Liver Abscess: Gemella morbillorum

Derlemeler

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

18. Obstetrik ve Jinekolojik Cerrahilerden Sonra Relaparotomi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: Tersiyer Bir Merkezin 5 Yıllık Deneyimi

Araştırma Makalesi

21. Sigara İçiminin Gastrik Miyoelektrik Aktiviteye Etkisinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

26. Asemptomatik Diabetes Mellituslu Hastalarda Diabetes Mellitus Süresi İle Koroner Flow Reserve (Cfr) Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

28. Hipoksikİskemikensefalopatide N-terminal pro Brain Natriüretikpeptid ve Troponin I düzeylerinin önemi

Original Articles

Araştırma Makalesi

3. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Outcomes Over a 10-Year Period at a Single Institution

Araştırma Makalesi

4. Comparison of Effects of Ketamine, Esmolol and Lidocaine on Propofol Injection Pain

Araştırma Makalesi

6. Fibrinogen to Albumin Ratio Predicts Burden of Coronary Artery Disease in Patients with NSTEMI

Araştırma Makalesi

9. The Determinants of Academic Achievement in Medical Students: a Cross-Sectional Designed Multifactorial Approach

Araştırma Makalesi

11. Effects of Rhodiola rosea on indomethacin-induced gastric injury

Araştırma Makalesi

13. Evaluation of the Modified HASBLED Score for Prediction of In-hospital Mortality in Patients with COVID-19

Araştırma Makalesi

14. The Association Between Weight Loss and Platelet Markers in Morbidly Obese Patients

Araştırma Makalesi

15. Venomous Snakebites in Children in Southeast Turkey

Araştırma Makalesi

16. Evaluation of caregiver burden and quality of life in metastatic prostate cancer patients; Effects of clinical and socioeconomic factors

Araştırma Makalesi

17. Evaluation Of The Relationship Between Mitral Annular Plane Systolic Function (Mapse) and Syntax Score In Non-St Elevation Myocardial Infarction
Klinik Tıp Bilimleri (Diğer), Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Hakkı Murat BİLGİN DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Sağlık Bilimleri
Doç. Dr. Mehmet AKDAĞ DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Kulak Burun Boğaz
Zülfikar YILMAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İç Hastalıkları
Prof.Dr. Mehmet Hanifi OKUR Dicle Üniversitesi
Çocuk Cerrahi AD