Cilt: 13 - Sayı: 25

Yıl: 2019

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. ESKİ TÜRKÇEDEN SAYAN TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMELERİ: ADAK

Araştırma Makalesi

8. KAZAK LEHÇESİ YAZI DİLİ HÂLİNE GELİRKEN

Kitap İncelemesi

9. ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN SIKLIK SÖZLÜĞÜ

Kitap İncelemesi

10. DİLİN KISA TARİHİ

Kitap İncelemesi

14. DEDE KORKUT KİTABI