Cilt: 11 - Sayı: 21

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Sayı Editör Kurulu

Türk Siyasal Hayatı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin KURT DİCLE UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT 0000-0002-7181-8681
Halk Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi
Makro İktisat
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Finans, Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0000-0002-4828-7501
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Sosyal Hizmet
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Pazarlama, Tüketici Davranışları
İstatistik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Demet YAMAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 0000-0002-9562-4320
Gelişme Ekonomisi - Makro, Uluslararası Finans, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Maliye Politikası, Maliye, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk
Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji, Uluslararası İlişkiler, Küreselleşme
Ekonometri, Uygulamalı Makro Ekonometri, Zaman Serisi Analizi
Dr. Omer TAYLAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Kamu Yönetimi
Büyüme, Turizm Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası Politik İktisat

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences