Cilt: 10 Sayı: 2, 31.12.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Derleme Makale

Tez Özeti

Kitap Tanıtımları / Eleştirileri

Mehmet Ali GAZİ MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9239-4187
Uluslararası ve Kalkınma İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Etkileşim ve Deneyim Tasarımı
Reklam Araştırmaları, Reklam Çözümlemesi, Siyasal Reklamcılık, Siyasal İletişim