Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-2624 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |


Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim] çıkacak biçimde yayın politikasını düzenlemiştir. Yazarlarımıza ve okuyucularımıza göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederiz.


Makele başvuruları yalnızca ENAD Makale Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmektedir.

BAŞVURU:
http://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/


Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2148-2624 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. |
Kapak Resmi


Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD] yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim] çıkacak biçimde yayın politikasını düzenlemiştir. Yazarlarımıza ve okuyucularımıza göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederiz.


Makele başvuruları yalnızca ENAD Makale Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilmektedir.

BAŞVURU:
http://dyspanel.enadonline.com/index.php/enad


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/


Cilt 8 - Sayı 4 - 27 Eki 2020
 1. Examination of 21st-Century Competencies and Skills of Graduates from the Perspective of Sector Representatives and Academicians
  Sayfalar 1059 - 1079
  Erdinç DURU , Asuman DUATEPE PAKSU , Murat BALKIS , Sibel DURU , Mehmet Emin BAKAY
 2. Dönmek veya Dönmemek, İşte Bütün Mesele Bu
  Sayfalar 1080 - 1115
  M. Emir RÜZGAR
 3. “Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması” Dersinde Grup Süpervizyonu Sürecinin İncelenmesi
  Sayfalar 1116 - 1146
  Melike KOÇYİĞİT
 4. İkinci Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerini Geliştirmede Pratik Stratejilerle Erken Okuryazarlığa Yardım Programı’nın (HELPS) Kullanılması Üzerine Bir Durum Çalışması*
  Sayfalar 1147 - 1164
  Muhammet BAŞTUĞ , Burak ÖNCÜ
 5. Lisans Öğrencilerinin Bakış Açısından Akademik Danışmanlık Uygulaması: Bir Odak Grup Çalışması
  Sayfalar 1165 - 1195
  Cem Ali GİZİR , Sıdıka GİZİR
 6. İlkokul Öğrencileri Sınıf Öğretmeni Değişimini Nasıl Algılıyor?*
  Sayfalar 1196 - 1213
  Mustafa EROL , Mustafa BAŞARAN
 7. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin İşitme Kayıplı Bireylere Verilen Destek Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Fenomenolojik Araştırma*
  Sayfalar 1214 - 1248
  Ufuk ATMACA , Yıldız UZUNER
 8. Examination of Context Based Question Writing Skills of Science Teachers Participated in a Scientific Literacy Course*
  Sayfalar 1249 - 1270
  Salih ÇEPNİ , Ümmühan ORMANCI , Bestami Buğra ÜLGER
 9. Matematik Tartışmalarını Yürütürken Öğrenci Çözüm Yöntemlerini Seçme ve Sıralama: Kesirlerle Çıkarma İşlemi
  Sayfalar 1271 - 1297
  Reyhan TEKİN SİTRAVA
 10. Açık ve Uzaktan Öğrenme Anlatılarının Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 1298 - 1322
  Şeyda KIR , Aras BOZKURT
 11. Eğitim Yönetimi Alanında Doktora Öğrencisi Olmak: Lisansüstü Öğrencilerin Bakış Açısından Fenomenolojik Bir İnceleme
  Sayfalar 1323 - 1346
  Gökhan ARASTAMAN , Oya USLU ÇETİN , Selçuk Yusuf ARSLAN , Pınar Necmiye GÜLSOY KERİMOĞLU
 12. The Pre-Service Teachers’ Reflection-on-Action during Distance Practicum: A Critical View on EBA TV English Courses
  Sayfalar 1347 - 1364
  Ümit ÖZKANAL , İ̇lknur YÜKSEL , Banu Çiçek BAŞARAN UYSAL
 13. Methodological Evaluation of the Use of ICTs in Mixed Method Research in Education
  Sayfalar 1365 - 1376
  Mehmet FIRAT , Hakan ALTINPULLUK , Hakan KILINÇ
 14. Material Design in Music Education Using Arduino Platform*
  Sayfalar 1377 - 1402
  Duygu SÖKEZOĞLU ATILGAN , Ümit GÜRMAN
Dergi Şablonu


Yeni Makale Kabulu için Şablon Aşağıdaki Linktedir.

http://enadonline.com/tr/makale-gonder/

ya da

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/a90b/8ab8/6e0e/5bf58c2e7844b.pdf


Duyuru

VIIth International Eurasian Educational Research Congress/ EJERCongress 2020’yi Anadolu Üniversitesi’yle birlikte 24 - 27 Haziran 2020 tarihlerinde Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Dergiye Ait Bilgiler

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi [ENAD]

Uluslararası, Hakemli, Ücretsiz, Açık erişim, Online e-dergi

ISSN : 2148-2624

Açık Erişim Politikası: ENAD'da yayınlanan makalelere erişim ücretsiz ve sınırsızdır.

DOI : http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1

Web sayfası : http://www.enadonline.com/tr/index.php

Diller : Türkçe,İngilizce

e-posta : enad.editor@gmail.com

Yayına Başlama Tarihi: Kasım 2013

Yayın Sıklığı : Yılda dört sayı [Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim]