Arşiv

2022
Cilt: 38 Sayı: 1
Nisan 2022 Son Sayı
2021
Cilt: 37 Sayı: 3
Aralık 2021
Cilt: 37 Sayı: 2
Ağustos 2021
2020
Cilt: 36 Sayı: 3
Aralık 2020
Cilt: 36 Sayı: 2
Ağustos 2020
2019
2018
Cilt: 34 Sayı: 3
Aralık 2018
Cilt: 34 Sayı: 2
Ağustos 2018
2017
Cilt: 33 Sayı: 3
Aralık 2017
Cilt: 33 Sayı: 2
Ağustos 2017
2016
Cilt: 32 Sayı: 3
Aralık 2016
2015
Cilt: 31 Sayı: 4
Ağustos 2015
Cilt: 31 Sayı: 3
Haziran 2015
2014
Cilt: 30 Sayı: 4
Ağustos 2014
Cilt: 30 Sayı: 3
Haziran 2014
2013
Cilt: 29 Sayı: 3
Haziran 2013
2012
Cilt: 28 Sayı: 4
Ağustos 2012
Cilt: 28 Sayı: 3
Haziran 2012
2011
Cilt: 27 Sayı: 4
Ağustos 2011
Cilt: 27 Sayı: 3
Haziran 2011
2010
Cilt: 26 Sayı: 4
Ağustos 2010
Cilt: 26 Sayı: 3
Haziran 2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Cilt: 20 Sayı: 1
Haziran 2004
2003
Cilt: 19 Sayı: 1
Haziran 2003
2002
Cilt: 18 Sayı: 1
Haziran 2002
2001
Cilt: 17 Sayı: 1
Haziran 2001
2000
Cilt: 16 Sayı: 1
Haziran 2000
1999
Cilt: 15 Sayı: 1
Haziran 1999
1998
Cilt: 14 Sayı: 1
Haziran 1998
1997
Cilt: 13 Sayı: 1
Haziran 1997
1996
Cilt: 12 Sayı: 1
Haziran 1996
1995
Cilt: 11 Sayı: 1
Haziran 1995
1994
Cilt: 10 Sayı: 1
Haziran 1994
1993
Cilt: 9 Sayı: 1
Haziran 1993
1992
Cilt: 8 Sayı: 1
Haziran 1992
1991
Cilt: 7 Sayı: 2
Aralık 1991
Cilt: 7 Sayı: 1
Haziran 1991
1990
Cilt: 6 Sayı: 1
Haziran 1990
1989
Cilt: 5 Sayı: 1
Haziran 1989
1988
Cilt: 4 Sayı: 1
Şubat 1988
1987
Cilt: 3 Sayı: 1
Şubat 1987
1986
1985

✯ Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
✯ Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde, ayrıca makalenin ilk/son sayfalarından birinde; olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
✯ Dergi web sayfasında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla ilgili bilgi verilmelidir.
✯ Dergide ve/veya web sayfasında, ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasında etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.
✯ Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.