Cilt: 13 - Sayı: 2, 1.09.2004

Yıl: 2004

Araştırma Makalesi

1. SIÇAN PREFRONTAL KORTEKSİNDE FORMALDEHİT MARUZİYETİYLE OLUŞAN OKSİDATİF HASARA KARŞI MELATONİN HORMONUNUN KORUYUCU ETKİSİ

2. HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA MALONDİALDEHİT VE TİYOL SEVİYELERİ

4. ÇEVRESEL OLARAK ASBESTE MARUZ KALAN KİŞİLERİN LENFOSİTLERİNDEKİ NÜKLEER BÖLÜNME İNDEKSİ (NDI) DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

5. KAYSERİ YÖRESİNDE SIĞIR VE KOYUNLARDA KENE TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

6. BİR SPOR MERKEZİNE KAYITLI OLAN KADINLARIN SAĞLIK-HASTALIK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

9. HOMOSİSTİNÜRİDE ANESTEZİK YAKLAŞIM