Hakkında

Education & Youth Research  (EYOR), Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, “Eğitim” ve “Gençlik” öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Temmmuz ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanır. Ayrıca özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License