e-ISSN: 2792-0623
Başlangıç: 2021
Yayımcı: Gelecek Sensin Derneği
Kapak Resmi
 

Education & Youth Research  (EYOR), Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, “Eğitim” ve “Gençlik” öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Temmmuz ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanır. Ayrıca özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

EYOR Index Copernicus'ta indekslenmektedir. 

2023 - Cilt: 3 Sayı: 2

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

4. School Leadership in Zambia: A Systematic Literature Review

Creative Commons License   The content of the Education and Youth Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.