e-ISSN: 2792-0623
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Gelecek Sensin Derneği
Kapak Resmi
       

Education & Youth Research  (EYOR), Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmaktadır. Dergi, “Eğitim” ve “Gençlik” öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi Temmmuz ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanır. Ayrıca özel sayılar da (örneğin, kongre bildirilerinin yer aldığı) yayınlanabilir. Derginin yazım kuralları ve politikaları bu sayılar için de geçerlidir.

Dergi, CrossRef'te indekslenir. CrossRef sistemi, yayıncılar arasındaki alıntıları bağlamak için kullanılır. İçeriğine ve içeriğine doğrudan bağlantı sağlamak için Eğitim ve Gençlik Araştırması (EYOR), CrossRef ile bağlantılıdır. Her Makaleye bir DOI sağlanacak ve o makalenin kalıcı bağlantısı olarak kalacaktır.

2022 - Cilt: 2 Sayı: 2

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License