Açık Erişim

Education and Youth Research-EYOR, yayıncılıkta saydamlık, açık erişim sağlama ve bilginin paylaşılması politikasıyla yayımlanmaktadır. Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu amaçla http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation web adresinde bulunan açık erişim politikaları, Education and Youth Research-EYOR Dergisi Editörler Kurulu’nca benimsenmektedir. Ayrıca, açık erişim sağlama politikaları kapsamında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License" ile lisanslanmıştır (https://dergipark.org.tr/en/pub/eyor/archive).
Education and Youth Research-EYOR Dergisi'nin yayıncısı olan Gelecek Sensin Derneği (GelSen) açık erişim sağlama politikası kapsamında, makalesini yayımlamak için yazarlardan ücret istememekte, yayımlanan elektronik ve basılı dergisine erişim, yararlanma ve abonelik için ücret almamakta, elektronik dergisinin de kütüphane kayıtlarında ücretsiz yer almasını önermektedir. Ayrıca sınırlı sayıda basılan dergisini yazarlara, bir kısım öğretim elemanına ve kütüphanelere ücretsiz göndermektedir. Hakemlere, Editörler Kurulu üyelerine de herhangi bir ücret ödenmemektedir.
Derginin tüm işlemleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bu nedenle Education and Youth Research-EYOR Dergisi’nin geliri yoktur; bu bilimsel hizmeti kamu kaynaklarıyla sürdürmektedir. Education and Youth Research-EYOR Dergisi'ne başvurusu yapılan makalelerin maddi yükümlülükleri, yazarlarının sorumluluğundadır.

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License