Amaç ve Kapsam

Gelecek Sensin Derneği (GelSen) tarafından yayımlanmakta olan Education & Youth Research (EYOR)’un amacı, Türkiye’den ve Dünyanın her yerinden kabul edilen makaleler aracılığıyla, daha gelişmiş bir ülke için, geleceğin inşasında başta gençlik olmak üzere, eğitim sisteminin tüm düzeylerinin ve eğitim bilimlerinin gelişmesine katkı sağlanmasına; araştırmacıların ücret ödemeden bilimsel makalelerini bilimsel süreçlerden geçirerek yayınlamalarına ve bilimsel gelişmeleri ortaya koyan eğitim araştırmalarını hiç bir ücret ödemeden izleyebilmelerine; böylece bilginin paylaşılmasına olanak tanımaktır.

Dergi, “Eğitim” ve “Gençlik” öncelikli olarak, Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan, kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin ve derleme çalışmalarının yayımlandığı, ulusal ve uluslararası indekslerde taranmayı hedefleyen elektronik olarak yayımlanan, uluslararası hakemli bir araştırma dergisidir.


Education & Youth Research (EYOR), eğitim ve gençlik alanındaki geniş teorik, kavramsal ve metodolojik tartışmalarla ilgilenir. Dergimizde, okullarda eğitim, öğretmenler, akademisyenler, politika yapıcılar ve uygulayıcılarla ilgili eğitim konuları, eğitim politikaları ve gelişmelerinin teorik ve pratik analizleri yayınlamaktadır. Bu kapsamda, okul temelli çalışmalar da dahil olmak üzere, tüm alanlarda ve sosyal ve insani bilimlerdeki tüm paradigmatik bakış açılarından, nitelikli araştırma yapan araştırmacıların başka bir yerde yayımlanmamış bilimsel çalışmaları memnuniyetle karşılanmaktadır. Dergiye bilimsel çalışmaları ile katkıda bulunanların, alanyazın üzerine bir şeyler inşa etmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda, dergide eğitimin tüm alanları yer almaktadır. Bunlar arasında ilk, orta ve yüksek öğrenim, yetişkin eğitimi, çıraklık eğitimi, hizmet içi eğitim, eğitim politikası ve öğretmen eğitimi yer alır. 

24835  The content of the Education and Youth Research is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License