e-ISSN: 2147-9542
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Gazi University
Journal of Science Part A:
Engineering and Innovation

Nisan 2022 itibarıyla
TRDizin içinde
dizinlenmektedir
(2021 ve 2022 sayıları dahil)

yayım için sadece
Tam Uzunluktaki
Araştırma/Uygulama Makaleleri
dikkate alınmaktadır
Nisan 2022 itibarıyla
Benzerlik Oranı
%20’nin üstünde olan,
(referans vb. dahil)
%30’un üstünde olan
makaleler
kabul edilmeyecektir.
“Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon (GUJSA)”, Gazi Üniversitesi tarafından yayımlanan, tek-kör hakemli, uluslararası ve dizinli bir dergidir.
“Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon (GUJSA)” mühendislik, teknoloji ve temel bilimler alanındaki araştırmaları, İngilizce olarak yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlamaktadır.
Derginin kapsamı, yenilik yönlerine özel önem veren mühendislik, teknoloji ve temel bilimlerin tüm alanlarını kapsamaktadır. Yayım için sadece tam uzunluktaki araştırma/uygulama makaleleri dikkate alınır. Makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamakta, makaleler yalnızca dijital olarak yayımlanmakta ve okuyuculara açık erişim sağlanmaktadır. Dünyanın her yerinde bulunan araştırmacılar, çalışmalarını sunabilir ve dergimize katkıda bulunabilirler.
"Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Bölüm A: Mühendislik ve İnovasyon (GUJSA)", açık erişimli bir dergi olup Açık Erişim Politikasını benimsemiştir.
MAKALE
GÖNDERMEDEN ÖNCE
LÜTFEN
GEREKLİ DOSYALAR SAYFASINI
ZİYARET EDİNİZ.

Araştırma Makalesi

Computer aided simulation with finite element analysis of the effect of face mask use against COVID- 19 and other infections

Araştırma Makalesi

Development and Performance Evaluation of a Variable-Pitch Tapered-Shaft Screw Press for Palm Oil Extraction

Araştırma Makalesi

An Approach on Developing a Dynamic Wind-Solar Map for Tracking Electricity Production Potential and Energy Harvest

...