e-ISSN: 2718-014X
Başlangıç: 2020
Yayımcı: BİLGİTOY BİLGİ, BİLİM, EĞİTİM,ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE STRATEJİ DERNEĞİ
Kapak Resmi
 

Habitus Toplumbilim Dergisi, Yılda bir sayı yayımlanan, açık erişim, HAKEMLİ ve uluslararası bir bilimsel dergidir. Dergi sayıları, özel sayılar halinde çıkmaktadır. Her sayısında belli bir konuyu değişik araştırmacıların kaleminden incelemeyi amaçlamaktadır. Her bir dergi sayısındaki ana öbeği dosya konusu oluştursa da, aynı sayıda konu dışı makaleler de yayımlanır. Konu dışı makalelelerin dosya konusundaki makale sayısının üçte biri geçmemesi tercih edilir. Hem dosya konusunda ve hem de konu dışında yeni yayımlanmış, tercihen basımı üzerinden en fazla iki yıl geçmiş kitapların eleştirisine de yer verilebilir. 

Bir sonraki Sayının konusu 6 Şubat Depremi Odağında Depremlerin Toplumsal Etkileri olarak belirlenmiştir. 

Makale gönderim süreci başlamış olup, 2023 yılı Aralık ayının sonuna kadar devam edecektir. 


2024 - Cilt: 5 Sayı: 5