Cilt: 45 - Sayı: 4

Yıl: 2017

Research Article

9. New Ascomycete Record for Turkish Mycobiota

14. Sulardaki Kristal Moru Boyasının Tabakalı MnO ve MnO@Mn- FeO Nanokompozit Katalizörleri ile Parçalanması

18. Topraktaki Gelecek Vaadeden Acinetobacter Suşunun Glukonik Asit Üretiminde Kullanımı