International Journal of Active Learning
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2536-5258 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı , Yaz , Kış | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Meryem Nur AYDEDE | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal


'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası hakemli standartlarda yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır (2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında yayınlanmıştır), yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

 ISSN (Online): 2536-5258

Saygılarımızla…

International Journal of Active Learning

ISSN 2536-5258 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı , Yaz , Kış | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Meryem Nur AYDEDE | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijal
Kapak Resmi


'International Journal of Active Learning' (IJAL) uluslararası hakemli standartlarda yayın yapan ve kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki defa online olarak yayınlanır (2016, 2017 ve 2018 yıllarında Ocak ve Temmuz aylarında yayınlanmıştır), yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

 IJAL; eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanlarında, aktif öğrenme ile ilgili sorunları inceleyen, bu sorunlara çözüm önerileri sunan ve mesleki gelişme/yenilikleri içeren çalışmaları dikkate almaktadır. Dergimiz, bu bağlamda yapılan karma, nicel veya nitel araştırmaları, en son literatürü kapsamlı biçimde değerlendiren meta-analiz çalışmaları, model önerileri ve benzeri özgün yazıları yayınlamaktadır.

 ISSN (Online): 2536-5258

Saygılarımızla…