ISSN: 2469-9632
e-ISSN: 2469-9632
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Eurasian Society of Educational Research
Kapak Resmi
       
Bu dergi 2015-2019 yılları arasında DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2019 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2019 - Cilt: 5 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

4. Prospective Teachers' Views on Beauty Criteria

Araştırma Makalesi

9. Potential for Blocking Advancement: Teaching Surveys for Student Evaluation of Lecturers

Araştırma Makalesi

11. Development of Computational Thinking Scale: Validity and Reliability Study