ISSN: 2667-5870
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Hakan ULUM
Kapak Resmi
       

Uluslararası Eğitim Spektrumu Dergisi (IJES) yılda iki kere (Şubat ve Ağustos aylarında) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2019 yılında akademik makaleler yayımlamaya başlamıştır. IJES yayın ücreti talep etmez. Tüm uluslararası akademik ve profesyonel topluluklardan araştırmacılar içermeyi amaç edinen dergi açık erişimlidir ve çift-kör hakemlik sistemi uygular. Dergi eğitim bilimlerindeki çeşitli teorik ve tematik yaklaşımların özgün bir şekilde tartışıldığı bir platform sunar. IJES çeşitli araştırma yöntemlerini kapsamaktadır (vaka çalışması, etnografi, fenomonolojik araştırma, öyküleyici araştırma, tarihsel araştırma, nicel araştırma− betimsel tarama yöntemi, deneysel çalışma, tek denetli araştırma, nedensel karşılaştırma araştırması, korelasyon araştırması, meta analiz çalışmaları, vb.). Farklı perspektiflerden dikkate değer araştırma sorularını irdeleyen akademik çalışmalar IJES’te desteklenir. IJES daha öncesinde başka ortamlarda yayımlanmamış veya yayımlanma sürecinde olmayan teori ve pratikte orijinal çalışmaları teşvik eder. Gönderilen tüm çalışmalar ilk olarak derginin gereksinimlerine uygunluğu bakımından editör kurulu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Editör kurulu tarafından uygun bulunan makaleler bilimsel değerlendirme için hakemlere gönderilir. Çalışmalarda belirtilen tüm görüşler yazarların sorumluluğundadır. IJES’te İngilizce makaleler yayımlanır.

CURRENT INDEXING :

International Journal of Educational Spectrum (IJES) are abstracting & indexing in the following databases:

 
 
International Journal of Educational Spectrum (IJES) also has been listed and archives in the following databases: CiteFactor, BASE, DataCite, İdealonline, DRJI, ResearchBib, Journal Factor, Archive, Root Indexing, linguistlist, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS), Zenodo, Bibsonomy, Academia, Mendeley, Türk Eğitim İndeksi (tei).

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL SPECTRUM INVITATION


Dear Scholar,

One of the journals that we manage, the International Journal of Educational Spectrum (IJES), is open for manuscript submissions. The journal covers scholarly articles in the fields of education, linguistics, literature, educational theory, research, and methodologies, curriculum, and other fields of study related to education. We are proud to invite an individual with such astonishing academic experience such as yourself, to publish your current research findings with us. 

Call For Papers


Deadline: 15 January 2023


Open Access: accessible by the thousands that visit our website monthly


Crossref DOI: all accepted papers are assigned a permanent Digital Object Identifier number


Fast Review: Processing of manuscripts completed within 30 days.


Global Visibility: indexed in Index Copernicus, Directory of Open Journals (DOAJ), Google Scholar, Crossref


Price Policy​IJES is available free-of-charge to anyone with access to the Internet, and there are no article submission or access charges for publication.ISSN: 2667-5870