International Journal of Politics and Security
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-8268 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Fikret BİRDİŞLİ |


DERGİ HAKKINDA

International Journal of Politics and Security (IJPS) Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanmış yüksek kaliteli ve özgün çalışmaları akademik çevreler ile paylaşmak için bir platform oluşturma amacını taşıyan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir (Scholarly- Peer Reviewed Journal).

Potansiyel bir çalışmanın derginin amaçlarına uygunluğu hakkında soruları olan yazarlar, tereddütlerini gidermek üzere derginin editörlerine başvurabilirler. 

IJPS'de yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Inceleme Süreci

IJPS "çift, kör hakem" inceleme sürecini kullanır. Yazar(lar) gönderilerin (ek materyaller dahil) anonim olduğundan ve başka yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğinden emin olmalıdır. Derginin yazım kurallarına uymayan makaleler revizyon için yazar(lar)ına geri gönderilecektir.

Makaleler ve mektuplar öncelikle derginin editör kadrosu ve yardımcı editörler tarafından incelenir. Aşırı uzun, kötü yazılmış, yanlış biçimlendirilmiş veya içeriği dergi için uygun olmayan gönderiler için hakem süreci başlatılmayacak olup yazarlara bilgi verilecek, ayrıca iade işlemi yapılmayacaktır. Hazırlanmış çalışmaların IJPS’ye uygun olup olmadıklarını anlamak için daha önce yayımlanmış materyallerin incelenmesi önerilir.

Bu ilk aşamayı geçen gönderiler yardımcı editörler tarafından incelenir ve yayım sürecinin başlaması için uygun hakemlere yönlendirilir. Bazı durumlarda, derginin editör kurulunun yanı sıra danışma kurulundan da görüş istenmesi gerekebilir. Hakem sürecinin tamamlanması için iki hakemden "yayımlanabilir" raporu alınmış olmalıdır. Hakem raporlarından birinin olumsuz düzenlenmesi halinde gönderinin bir başka hakeme tarafından da incelenmesi kararı editörlere aittir. Gönderilerin hakemler tarafından olumlu rapor edilmesi ya da düzeltme sonucu belirlenen standartları sağlaması halinde söz konusu gönderiler bekletilmeden yayımlanacaktır. Herhangi bir nedenle süreci kesintiye uğrayan ya da reddedilen gönderiler yazarlarına tekrar iade edilmeyecektir.

Yazarlar, gönderileri ile ilgili süreci Dergi Park üzerinden takip edebilirler.

IJPS'de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan  yazar(lar) sorumludur. 

International Journal of Politics and Security

ISSN 2667-8268 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Fikret BİRDİŞLİ |
Kapak Resmi


DERGİ HAKKINDA

International Journal of Politics and Security (IJPS) Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Çalışmaları alanlarında Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde hazırlanmış yüksek kaliteli ve özgün çalışmaları akademik çevreler ile paylaşmak için bir platform oluşturma amacını taşıyan uluslararası hakemli, bilimsel bir dergidir (Scholarly- Peer Reviewed Journal).

Potansiyel bir çalışmanın derginin amaçlarına uygunluğu hakkında soruları olan yazarlar, tereddütlerini gidermek üzere derginin editörlerine başvurabilirler. 

IJPS'de yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Inceleme Süreci

IJPS "çift, kör hakem" inceleme sürecini kullanır. Yazar(lar) gönderilerin (ek materyaller dahil) anonim olduğundan ve başka yerde yayımlanmak üzere gönderilmediğinden emin olmalıdır. Derginin yazım kurallarına uymayan makaleler revizyon için yazar(lar)ına geri gönderilecektir.

Makaleler ve mektuplar öncelikle derginin editör kadrosu ve yardımcı editörler tarafından incelenir. Aşırı uzun, kötü yazılmış, yanlış biçimlendirilmiş veya içeriği dergi için uygun olmayan gönderiler için hakem süreci başlatılmayacak olup yazarlara bilgi verilecek, ayrıca iade işlemi yapılmayacaktır. Hazırlanmış çalışmaların IJPS’ye uygun olup olmadıklarını anlamak için daha önce yayımlanmış materyallerin incelenmesi önerilir.

Bu ilk aşamayı geçen gönderiler yardımcı editörler tarafından incelenir ve yayım sürecinin başlaması için uygun hakemlere yönlendirilir. Bazı durumlarda, derginin editör kurulunun yanı sıra danışma kurulundan da görüş istenmesi gerekebilir. Hakem sürecinin tamamlanması için iki hakemden "yayımlanabilir" raporu alınmış olmalıdır. Hakem raporlarından birinin olumsuz düzenlenmesi halinde gönderinin bir başka hakeme tarafından da incelenmesi kararı editörlere aittir. Gönderilerin hakemler tarafından olumlu rapor edilmesi ya da düzeltme sonucu belirlenen standartları sağlaması halinde söz konusu gönderiler bekletilmeden yayımlanacaktır. Herhangi bir nedenle süreci kesintiye uğrayan ya da reddedilen gönderiler yazarlarına tekrar iade edilmeyecektir.

Yazarlar, gönderileri ile ilgili süreci Dergi Park üzerinden takip edebilirler.

IJPS'de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan  yazar(lar) sorumludur. 

Sosyal Medya

    Facebook

     Twitter