Amaç ve Kapsam

International Journal of Social Sciences and Education Research orijinal araştırma makaleleri, incelemeler ve kuramsal çalışmaları yayınlayan uluslararası hakemli online bilimsel bir dergidir. Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.   

 

International Journal of Social Sciences and Education Research sosyal ve beşeri bilimler, eğitim bilimleri alanındaki araştırmaları, uygulamaları, yaklaşımları, kuramsal çalışmaları, önemli konularda kritik yorumları, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.