Hakem Değerlendirme Politikası

 Dergiye gönderilen tüm çalışmalar editör tarafından ilk değerlendirmeye tabi tutulur. IJSSER'deki sosyal bilimler ve eğitim alanı ile ilgili tüm araştırma makaleleri, öncelikle bölüm editörünün gözden geçirmesine ve ardından 2 bağımsız hakemin değerlendirmesine dayanan, titiz, çift-kör değerlendirme sistemine göre değerlendirilmektedir.  Davetli araştırma makaleleri ve orijinal sosyal bilimler ve eğitim kitabı incelemeleri ise baş editörlük incelemesinden geçmektedir.

download

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.