İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Mahmut DEMİR
Isparta University of Applied Sciences
mdemir1@gmail.com

Editör

Prof. Dr. Şirvan Şen DEMİR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ijsser.contact@gmail.com

Dergi İletişim

IJSSER
IJSSER: International Journal of Social Sciences and Education Research
ijsser.contact@gmail.com

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.