İntihal tarama politikası

İntihalin önlenmesi bilimsel ve akademik bütünlük sağladığı için önemlidir. Bu nedenle, International Journal of Social Sciences and Education Research (IJSSER), intihal endişelerini kontrol etmek için Turnitin ve iThenticate İntihal Tespit Yazılımı kullanır.


Yazarlar da çalışmalarını intihal yazılımında kontrol edebilir. Makaleler dergiye yüklenmeden önce iThenticate, Turnitin vb. intihal belirleme programları aracılığı ile intihal taramasına tabi tutulmalı. Bu taramadan elde edilen rapor makalenin gönderimi sırasında eklenmelidir.

Bir makalenin ön değerlendirmeye alınabilmesi için rapordaki kabul edilebilir benzerlik oranı (kaynaklar hariç) en fazla %15 olmalıdır.    

88x31.png

Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.