Yazım Kuralları

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

(InTraders)


Yazım Rehberi


                  Ön Bilgi

    -2024 yılı ve sonrası dönemler için İngilizce çalışmalar kabul edilmektedir. İngilizce çalışmalarda İngilizce dışında farklı dillerde özet yer almamalıdır.

    -Yazar/lar aşağıda yer alan formlarını hazırladıktan sonra dosya yüklemeye başlamalıdır.

        -InTraders Dergisi Makale Formatı

        -Kaynakça Gösterim Örnek Dosya  

        -Yazar Bilgi Dosyası (Bakınız: madde 4). Sayfa sonunda çıkar çatışması olup olmadığı, finansal destek alınan kurum olup olmadığı ve yazarların katkı oranları belirtilmelidir.

        -Telif Hakkı Sözleşmesi Formu

        -Etik Kurul İzni ( Etik Kurul izni Türkiye(Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan araştırmacılar)den gönderilen çalışmalar için zorunludur. Etik kurul izni ülkelerin kendi yönetim ve sistemleri gereği yazarın sorumluluğundadır. ). Etik kurul izin gerektirmeyen çalışmalarda yazarın bir forma çalışma başlık ve yazar bilgilerini belirterek çalışmanın etik kurul izni gerektirmediğini beyan ederim şeklinde imzalı evrakını sisteme makale yükleme sırasında yüklemelidir.


1- InTraders Dergisinde 2024 yılı ve sonrası dönemler için sadece İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış veya yayımlanmak/sunulmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Sadece InTraders Akademik Platformu tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve yazılı olarak tam metni basılmamış çalışmalar yayınlanmak üzere gönderilebilir.

2. Makalelerde yapılan atıflar ve kaynak gösterimi için APA 7 sistemi kullanılmalıdır. Makalenin diğer yazım kuralları için derginin belirlediği kurallar takip edilecektir.

3. Yazılar A4 boyutunda kâğıda, 1,5 aralıkla, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile ve 25 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. DergiPark platformu dışından yapılan gönderiler kesinlikle kabul edilmemektedir. Makaleniz, Makale Yazım Şablonuna uygun şekilde düzenlenmelidir. Makale Yazım Şablonunu buradan indirebilirsiniz. (Makale Dosyasında yazar bilgilerine yer verilmemelidir).

4. Yazar Bilgi Dosyası: Makalede yazar/lara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır. (Makalenin 2 kör hakem sürecinin başlatılmasında yazardan gelen dosya kullanılmaktadır. Dolayısı ile yazar/lara ait bilgiler ayrı bir Word sayfasında belirtilmeli ve sisteme yüklenmelidir. Ayrı Word sayfasında şu bilgiler yer almalıdır: (i) yazının başlığı; (ii) yazar(lar)ın adı ve akademik ünvanı, (iii) ORCID ID numaraları; (iv) yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adresi;(v) anahtar sözcükler ile (vi) çalışmanın JEL kodları, (vii) e-mail adresi, (viii)telefon numarası +.. şeklinde belirtilmelidir. Özet, en az 150, en fazla 250 kelime olmalıdır.

5. Tablo, şekil ve grafiklere başlık ve numara verilmeli, tablo başlıkları tabloların üzerinde, şekil ve grafiklerin başlıkları ise ilgili şekil veya grafiğin altında yer almalıdır. Kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir. Tablo ve şekil başlık ve tablo içi metinde Times New Roman tipi ve 11 punto kullanılmalıdır. Tablonun sığmaması halinde 8-9-10 punto tercih edilebilir.

6 Yazılarda yapılan atıflara ilişkin dipnotlar sayfa altında yer almalıdır.

7. Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, APA 7’ye göre, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır (Bkz. Makale Yazım Şablonu).

Kaynakça şekilsel oluşturma örneği (2 tarafa yaslı, önce 0 nk, sonra 6 nk, Tek Satır Aralıklı, Girinti “Asılı-1cm, Times New Roman karakterinde, 12 punto)

Baral, G. (2023). Kiracı konumundaki şirketlerin finansal kiralama işleyişlerindeki muhasebeleştirme hataları veya hileleri. InTraders International Trade Academic Journal, 6(1), 26-43. https://doi.org/10.55065/intraders.1288268

8. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

9. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)
Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 1,0 cm
Sağ Kenar Boşluk: 1,0 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12 ve kalın, metinde 12, özetlerde 11 ve dipnotlarda 8 punto
Paragraf Aralığı: Metinde önce 6 nk – sonra 6 nk, satır aralığı 1,5; Özetlerde önce 6 nk – sonra 6 nk, satır aralığı- Tek (Özetlerin de okuyucu tarafından rahat okunabilmesi hedeflenmektedir.)

10. Makale metninde paragraf başı (girinti) yapılmamalı, paragraf araları (Aralıklar önce:6nk sonra:6nk, satır aralığı: 1,5 satır) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.

11. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir; Başlıklar numaralandırılmayacaktır. Başlıklar seviyesine göre Makale Yazım Şablonunda belirtildiği üzere Büyük Küçük Harf duyarlılığına göre seviyelendirilmelidir.

12. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablo üzerinde, ortalı, şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır (Bkz. Makale Yazım Şablonu).

13 Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

14. Tavsiye(Zorunlu değildir.): WOS/Scopus ve TR Dizin'den en az 3'er kaynak, TR Dzin'de yer alamayan Dergipark'ta yer alan dergilerden en az 3 kaynak, kongre kitap ve kitaplardan kaynak kullanılmış olmalı ve kullanılan kaynakların Doi'leri kaynakça kısmında belirtilmelidir. Wos/Scopus kaynaklar kırmızı yazı ile, TR Dizin kaynaklar turuncu ile Tr Dizin'de yer almayıp Dergipark'ta olan kaynaklar ise mavi yazı ile kaynakçada yer almalıdır.

15. InTraders Dergisi Yayın İlkeleri’ne herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024

Son Güncelleme Zamanı: 11.06.2024 15:51:51