Cilt: 60 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Araştırma Makaleleri

Araştırma Makalesi

2. Atan Sözcüğünün Etimolojisi Üzerine

Araştırma Makalesi

15. Eski Uygurca Buddhāvataṁsaka-sūtra Tefsirine Ait Üç Fragman

Kitâbiyât